Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma (DISIS)

Modul Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma služi za generiranje i preuzimanje dopunskih isprava o studiju i svjedodžbi i dostupan je ovlaštenim korisnicima na adresi www.isvu.hr/disis.

Visoka učilišta ovim ISVU modulom mogu generirati i pregledavati dokumente:

  • Dopunske isprave o studiju
  • Svjedodžbe
  • Diplome

Modul DISIS

Više o modulu Generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma možete saznati na stranicama ISVU pomoći.