Modul Ispiti

Modulu Ispiti koristi se za sljedeće podatke:

 • pregled prijava ispita
 • evidenciju podataka o ispitima (termina, rezultata...)
 • evidenciju ispita pred povjerenstvom
 • studente se oslobađa od ispita
 • studentima se onemogućava prijava ispita
 • studentima se ispisuju prijavnice, koje se klasično čuvaju u dosjeu

POVEZANOST S MODULOM STUDIJI I STUDENTI

 • evidentirani ispitni rokovi u modulu Ispiti vidljivi su i u modulu SiS
 • prilikom raspoređivanja studenata u termine ispita koriste se dvorane evidentirane u SiS
 • termini ispita za grupe studenata mogu se napraviti prema izvođaču za grupu evidentiranom u SiS
 • evidencijom ocjene postignute na Ispitu mijenja se status predmeta na studentovom upisnom listu u modulu Sis

POVEZANOST SA STUDOMATOM

 • ispitni rokovi evidentirani u modulu Ispiti vidljivi su na Studomatu
 • nakon što je objavljen raspored za ispit, studenti vide tu informaciju na Studomatu
 • studenti na Studomatu dobivaju informacije o rezultatima pismenih/usmenih ispita

POVEZANOST S NASTAVNIČKIM PORTALOM

 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o ispitnim rokovima koji su opisani u modulu Ispiti
 • moguć je pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu
 • pregled ocjena pismenog i usmenog dijela ispita
 • prolaznost na usmenom ispitu
 • pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali

POVEZANOST SA SKLADIŠTEM PODATAKA

 • podatke evidentirane u modulu Ispiti moguće je analizirati putem Skladišta podataka, kao i izrađivati razne izvještaje

Više o modulu Ispiti možete saznati na stranicama ISVU pomoći.