Pregled sustava

Modul Pregled sustava omogućava pregled ključnih podataka o radu i korištenju Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

modul Pregled sustava

Dostupan je na adresi: www.isvu.hr/sustav.

Obuhvaćeni su podaci o nastavnim programima, upisima, studentima, ispitima, završetku studija te kadrovima. Pregled podataka omogućen je na razini ISVU-a, sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole. Podaci se osvježavaju jednom dnevno. Prikazani podaci su javni temeljem Pravilnika o radu Centra potpore ISVU.