Print server

ISVU Print server je servisna aplikacija koja omogućuje ispis potvrda sa Studomata.

POVEZANOST S MODULOM STUDIJI I STUDENTI

  • pomoću Print servera mogu se ispisivati samo one potvrde koje se definiraju u modulu Studiji i studenti

POVEZANOST SA STUDOMATOM

  • sa Studomata na visokom učilištu šalje se zahtjev za printanjem potvde

Više o modulu Print server možete saznati na stranicama ISVU pomoći.