Modul studiji i studenti

Studiji i studenti temeljni je modul ISVU sustava.

Putem ovog modula vodi se evidencija podataka o:

 • studijima koji se izvode na visokom učilištu
 • sadržajima predmeta, nastavnim programima i akademskom kalendaru
 • uvjetima za upis više godine studija i parcijalni upis
 • ispisuju se naljepnice za indeks
 • osobnim podacima studenata
 • upisnim listovima studenata
 • školarinama studenata (ukoliko se ta opcija odabere)
 • pravima na prehranu
 • studentovom diplomskom zadatku

POVEZANOST S MODULOM ISPITI

 • evidentirani ispitni rokovi u modulu Studiji i studenti, vidljivi su i u modulu Ispiti
 • ocjene evidentirane u modulu Ispiti mijenjaju status predmeta na studentovom upisnom listu, koji se nalazi u modulu Studiji i studenti

POVEZANOST SA STUDOMATOM

 • modul Studiji i studenti omogućuje uključivanje i isključivanje određene opcije na Studomatu
 • samo u vremenskom periodu definiranom u modulu Studiji i studenti, na Studomatu je omogućen upis nastavne godine, upis izbornih predmeta i slično
 • ispitni rokovi definirani u modulu Studiji i studenti vidljivi su na Studomatu
 • definira se period do kojeg student ima pravo prijaviti/odjaviti ispit putem Studomata
 • školarine definirane u modulu Studiji i studenti vidljive su svakom studentu na Studomatu
 • prava na prehranu izračunata u modulu Studiji i studenti vidljiva su na Studomatu

POVEZANOST S NASTAVNIČKIM PORTALOM

 • u Nastavničkom portalu prikazuju se podaci o predmetima (opisani sadržaj predmeta) koji su opisani u modulu Studiji i studenti
 • vodi se evidencija o diplomskom zadatku studenta

Sustav podržava višejezičan opis dijelova nastavnog programa (nazivi predmeta i opis sadržaja predmeta), što osim na hrvatskom, omogućuje generiranje stranica i na stranom jeziku.
Slično tomu, ISVU podržava i izdavanje potvrda i uvjerenja na stranim jezicima.

Ako ustanova želi, pomoću ISVU-a se mogu voditi financijske obaveze onih studenata koji moraju plaćati studij, a studenti tada putem Studomata imaju uvid u stanje svojih financija.

Više o modulu Studiji i studenti možete saznati na stranicama ISVU pomoći.