O ISVU-u

ISVU je mrežno orijentirani modularni informacijski sustav za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokim učilištima i praćenjem tijeka studiranja studenata, koji su propisani zakonskim aktima te statutima i pravilnicima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sastoji se od više modula koji omogućavaju uređivanje središnje baze podataka. U sustavu se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija. Moduli podržavaju standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, provođenje završetka studija, izdavanje raznih dokumenata (potvrda o upisu i završetku studija, diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava o studiju) te automatski stvaraju zbirne izvještaje.

ISVU osigurava jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova. ISVU omogućava grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, odnosno stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine se za redovito funkcioniranje sustava ISVU.

ISVU se koristi na 110 visokih učilišta sa gotovo 140.000 studenata.

KORISNICI USLUGE

Korisnici su studenti, nastavnici i djelatnici ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti, Sveučilište u Zagrebu i druga visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, druge ustanove iz sustava visokog obrazovanja i znanosti te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

REDOVNE AKTIVNOSTI

 • održavanje i nadzor rada programske podrške i servisa sustava ISVU
 • poduzimanje mjera zaštite podataka u središnjoj bazi podataka
 • osposobljavanje koordinatora za ISVU i djelatnika studentskih referada za rad s ISVU modulima
 • pružanje stručne tehničke podrške ustanovama uključenim u sustav ISVU i njihovim koordinatorima
 • širenje sustava na nove ustanove u skladu s odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • zaprimanje zahtjeva korisnika za izmjenama i nadogradnjama sustava te razvoj sustava u skladu s odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

ŠTO ISVU NUDI VISOKIM UČILIŠTIMA?

 • besplatan informacijski sustav (financiran od MZO)
 • besplatnu edukaciju za korištenje sustava
 • tehničku potporu i stalnu brigu o ispravnom radu sustava koju osigurava Srce
 • ad-hoc izvještaji o uspješnosti studenata, prolaznosti na ispitima
 • pregledavanje unesenih podataka po određenim kriterijima (10% najboljih studenata, prosjek ocjena na ispitnim roku…)
 • omogućuje izradu izvještaja (koje periodički zahtjeva MZO, visoko učilište, stipenditori...)
 • manju opterećenost studentske referade

ŠTO ISVU NUDI STUDENTIMA?

 • prijavu i odjavu ispita putem Interneta
 • obavijesti o ispitima putem e-maila
 • dobivanje potvrda izvan radnog vremena studentske referade
 • upis godine bez čekanja u redu

ŠTO ISVU NUDI NASTAVNICIMA?

 • uređivanje tjednog plana nastave za predavanja i vježbe
 • opisivanje podataka o predmetu kao što su sadržaj i popis literature
 • pregled podataka o ispitnim rokovima i statusima studenata
 • evidenciju podataka vezanih uz završetak studija

TKO JE TKO U ISVU?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za izradu i redovito funkcioniranje sustava ISVU, te nadzire rad sustava.

Razvoj programske podrške i redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar – Srce, Sveučilišta u Zagrebu.
Do kolovoza 2011. godine razvoj programske podrške za ISVU bio je povjeren Fakultetu elektrotehnike i računarstva – FER, Sveučilišta u Zagrebu.

KAKO VISOKO UČILIŠTE MOŽE UĆI U ISVU?

Više informacija možete dobiti na e-mail adresi isvu@srce.hr ili ako nazovete broj telefona 01/6165 862.
Na tom ćete broju dobiti ISVU Centar potpore u Srcu.
Stojimo vam na raspolagnju od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00.

Pozivamo vas da nam sve prijedloge i primjedbe šaljete na isvu@srce.hr.

 Više o ISVU-u možete pročitati na stranicama ISVU pomoći.