Studomat

Poveznica na modul Studomat

 

Studomat je modul Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) namijenjen studentima.

Dostupan je na adresi: https://www.isvu.hr/studomat.

Pomoću Studomata studenti:

 • prijavljuju/odjavljuju ispite,
 • pregledavaju raspored za pismeni ispit
 • rezultate pismenih ispita
 • nalaze raspored za usmeni ispit
 • upisuju godinu
 • biraju izborne predmete
 • upisuju predmete na vlastiti zahtjev
 • zahtijevaju ispis raznih potvrda
 • imaju uvid u financijske obveze

Uz pomoć Studomata studenti mogu pregledavati sve svoje podatke koji su evidentirani u ISVU, kao što su:

 • Osobni podaci
 • Podaci o upisanim godinama
 • Upisani predmeti
 • Položeni ispiti
 • Financijske obveze
 • Razina prava na studentsku prehranu

Slika početne strane Studomata

Studomat se može koristiti s internetskog kioska ili putem Interneta pomoću standardnih internet preglednika. Sve navedene mogućnosti, osim ispisa potvrda, moguće je koristiti putem Interneta.

POVEZANOST S MODULOM ISPITI

 • podaci o prijavljenim i odjavljenim ispitima putem Studomata vidljivi su u modulu Ispiti
 • ukoliko student ne želi prihvatiti ocjenu kojom je oslobođen dijela ispita, može na Studomatu poništiti oslobođenje, te je navedena promjena vidljiva u modulu Ispiti

POVEZANOST S MODULOM STUDIJI I STUDENTI

 • nakon što student obavi upis godine na Studomatu, podaci o upisanoj nastavnoj godini i studiju vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • upisani izborni predmeti putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • osobni podaci evidentirani prilikom upisa godine na Studomatu vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izabranom mentoru, temi, ili predmetu za diplomski rad putem Studomata vidljivi su u modulu Studiji i studenti
 • podaci o izdanim potvrdama putem Studomata bilježe se u modulu Studiji i studenti

POVEZANOST S NASTAVNIČKIM PORTALOM

 • uvid u pregled podataka o studentima koji su pristupili ispitu iz pojedinog predmeta
 • nakon što student putem Studomata odabere mentora, temu ili predmet za diplomski rad, nastavnik može putem modula Nastavnički portal potvrditi ili odbiti studentov izbor

POVEZANOST SA SKLADIŠTEM PODATAKA

 • putem Skladišta podataka moguće je dobiti statističke izvještaje vezane uz analizu uspjeha na ispitima i analizu upisa nastavnih godina

Više o Studomatu i načinu rada, moguće je pročitati na stranici ISVU upute.