IT podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu

unizg.pngSrce, kao računski centar Sveučilišta u Zagrebu daje informatičku podršku radu Rektorata Sveučilišta kako bi se osigurao pouzdan rad poslužitelja, internetskih servisa i aplikacija za potrebe Rektorata, kao i osobnih računala i druge informatičke opreme na lokacijama Rektorata. Na tim poslovima cijelim i dijelom radnog vremena radi nekoliko zaposlenika Srca, a prema potrebi se angažiraju drugi resursi, raspoloživi u Srcu.

Za potrebe Rektorata, ali i cijelog Sveučilišta u Zagrebu, Srce obavlja i niz poslova vezanih uz razvoj i održavanje informacijskih sustava i aplikacija, što obuhvaća ove standardne aktivnosti:

  • razvijati i unapređivati informacijske servise za potrebe Sveučilišta u Zagrebu
  • sudjelovati u definiranju potreba Sveučilišta vezanih uz primjene ICT tehonologija te povezivanju postojećih informacijskih servisa koje Sveučilište upotrebljava
  • osigurati redovito održavanje informacijskih sustava i aplikacija koje je za potrebe Sveučilišta u Zagrebu razvilo Srce
  • omogućiti korištenje standardnih kolaboracijskih alata (npr. wiki, forum) u redovitim aktivnostima Sveučilišta

U okviru tih aktivnosti Srce je zaduženo za koordinaciju rada, uporabe i razvoja sustava IPISVU-SuZg – Integriranog poslovno-informacijskog sustava Sveučilišta u Zagrebu. Računalna infrastruktura ovog sustava smještena je na virtualizacijskoj infrastrukturi Srca. Srce također razvija i održava niz aplikacija za potrebe Rektorata ("rektorova nagrada", "podaci o upisima", "stipendije", "doktorske promocije", "akademska iskaznica", "alumni", "studijski programi", "upisnik studentskih organizacija") te podupire uporabu kolaboracijskih alata (wiki i forum) za potrebe Senata, odbora, ureda i drugih tijela Sveučilišta.

Obavljajući poslove od interesa za cjelokupnu akademsku i istraživačku zajednicu u Hrvatskoj, Srce značajan dio svojih resursa usmjerava na zadovoljavanje potreba fakulteta i akademija, studenata, profesora i nastavnika Sveučilišta. Cilj je podržati Sveučilište u obavljanju temeljnih zadaća sveučilišta: obrazovanju i istraživanjima te time pridonijeti osiguravanju daljnje izvrsnosti i prepoznatljivosti Sveučilišta u nacionalnim, regionalnim i europskim okvirima.

Za sva pitanja vezana uz aktivnosti Srca na informatičkoj podršci Rektoratu te na informacijskim sustavima i aplikacijama Sveučilišta u Zagrebu na raspolaganju je mail adresa it-unizg@srce.hr.