Internet u zgradi Srca

Sveučilišni računski centar osigurava zainteresiranim posjetiteljima uslugu besplatnog pristupa Internetu putem računalno-komunikacijske infrastrukture Srca. Ova se usluga sastoji od:
  • pristupa Internetu bez autorizacije, putem webomata
  • pristupa Internetu s autorizacijom putem
    • javnih terminala i
    • osobnih računala u vlasništvu korisnika i to preko bežične mreže ili čvrstih mrežnih priključaka (oboje prema standardu eduroam).

Pristup Internetu moguće je ostvariti u korisničkom prostoru u prizemlju zgrade Srca.

Korištenje usluge javnog pristupa Internetu regulirano je Pravilnikom.

Prema Pravilniku pravo na korištenje usluge javnog pristupa Internetu u korisničkom prostoru Srca imaju:

  • studenti, nastavnici i zaposlenici ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti
  • polaznici tečajeva/obrazovnih aktivnosti Srca
  • sudionici javnih događanja koje se održavaju u zgradi Srca.

Radno vrijeme usluge javnog pristupa Internetu jednako je kao i radno vrijeme helpdeska Srca, radnim danom od 8:00 do 20:30 i vikendom od  9:00 do 13:00 sati.

Pristup Internetu bez autorizacije

webomati u SrcuWebomatima je moguće pristupati do sadržaja i usluga na Internetu putem protokola HTTP i HTTPS i to samo onim sadržajima i uslugama koji se nalaze na standardnim portovima.

 
Webomati se mogu koristiti samo za pregledavanje standardnih sadržaja i usluga na webu.
 
Korisnicima webomata nije omogućeno pohranjivanje sadržaja na prenosive vanjske medije.

Pristup Internetu s autorizacijom

Terminali u SrcuPravo na pristup Internetu s autorizacijom imaju svi članovi akademske zajednice koji se prije početka korištenja ispravno prijave na sustav.

 
Autorizacija i autentikacija se vrše putem sustava AAI@EduHr. Da bi to bilo moguće, podaci o korisnicima koji žele koristiti ovu vrstu usluge javnog pristupa Internetu trebaju biti upisani u LDAP poslužiteljima njihovih ustanova. Korisnici se na sustav prijavljuju sa svojim korisničkim imenom iz sustava AAI@EduHr i pripadajućom lozinkom.

 

Pristup Internetu putem javnih terminala

Javni terminali su računala s instaliranom podrškom za prijavljivanje putem sustava AAI@EduHr.
 
Putem javnih terminala može se pristupati svim standardnim sadržajima i uslugama na Internetu te koristiti i sve lokalno instalirane programe. Standardni programi koji su instalirani na računalima su: MS Office 2010 te web i multimedijski preglednici.

 

Pristup Internetu putem osobnih računala u vlasništvu korisnika  
Za osobna računala u vlasništvu korisnika osigurano je nekoliko čvrstih mrežnih priključaka te pristup putem bežične mreže (oboje prema standardu eduroam).
 
Da bi ostvario pristup Internetu, korisnik na svom računalu treba imati instaliran klijentski program za autentikaciju putem 802.1x  protokola. Ukoliko korisnik nema klijentski program može ga dobiti na helpdesku, gdje će dobiti i upute za instalaciju i podešavanje klijenta.