AAI@EduHr webinar - OpenID Connect (OIDC)

Ožu
18

Tim usluge Srca AAI@EduHr nastavlja s održavanjem webinara vezanih za sustav AAI@EduHr. Drugi webinar „Novi protokol za autentikaciju korisnika - OpenID Connect (OIDC)“ održat će se u četvrtak, 18. ožujka 2021. godine s početkom u 13 sati.

Vrijeme održavanja: 

18. ožujka 2021. godine u 13 sati

Mjesto održavanja: 

Tim usluge Srca AAI@EduHr nastavlja s održavanjem webinara vezanih za sustav AAI@EduHr. Drugi webinar Novi protokol za autentikaciju korisnika - OpenID Connect (OIDC) održat će se u četvrtak, 18. ožujka 2021. godine s početkom u 13 sati.

Organizacijom ovakvih webinara želi se korisnicima približiti sustav AAI@EduHr, pojasniti eventualne nejasnoće oko njegovog korištenja, te predstaviti novosti u sustavu.

Tema drugog webinara je novi protokol za autentikaciju korisnika - OpenID Connect (OIDC).

Korištenjem sustava AAI@EduHr omogućuje se jedinstvena autentikacija korisnika (engl. Single Sign-On, SSO), odnosno korisniku se omogućuje da samo jednom prijavom u sustav AAI@EduHr pristupa svim aplikacijama koje koriste SSO servis bez  potrebe za ponovnim unosom vjerodajnica. Postupak autentikacije započinje korisnik unosom vjerodajnica nakon čega se provodi njihova provjera u imeniku odgovarajuće ustanove te slanje informacija o korisniku usluzi u koju se korisnik želi prijaviti. Kako bi se čitav postupak proveo na siguran način, sustav AAI@EduHr koristi standardne autentikacijske protokole.

Od samog početka rada sustava AAI@EduHr (od 2006. godine) podržan je autentikacijski protokol Security Assertion Markup Language (SAML), a od 2018. godine podržan je i protokol Central Authentication Service (CAS). Većina usluga trenutno koristi protokol SAML, što zbog dulje podrške u sustavu AAI@EduHr, što zbog njegove raširenosti u akademskoj zajednici na europskoj i svjetskoj razini. No, zbog rasta popularnosti novijeg autentikacijskog protokola, sustav AAI@EduHr je u prosincu 2020. godine nadograđen mogućnošću korištenja protokola OpenID Connect (OIDC).

Webinar je prvenstveno namijenjen davateljima usluga koji za autentikaciju korisnika u svojim aplikacijama koriste (ili žele koristiti) sustav AAI@EduHr, ali i svima zainteresiranima za tematiku autentikacijskih protokola.

Na webinaru će polaznici moći postavljati i općenita pitanja vezana uz sustav AAI@EduHr te predložiti temu za neki od sljedećih webinara. Predviđeno trajanje webinara je 2 sata, a prethodna prijava nije potrebna.