AAI@EduHr webinar "Višestupanjska autentikacija (MFA)"

tra
15

Treći webinar vezan za sustav AAI@EduHr „Višestupanjska autentikacija (MFA)“ održat će se u četvrtak, 15. travnja 2021. godine s početkom u 13 sati.

Vrijeme održavanja: 

15. travnja 2021. godine u 13 sati

Mjesto održavanja: 

Želeći približiti sustav AAI@EduHr korisnicima, tim usluge Srca AAI@EduHr nastavlja s održavanjem webinara vezanih za sustav AAI@EduHr. Organizacijom ovakvih webinara želi se korisnicima pojasniti eventualne nejasnoće oko njegovog korištenja, te predstaviti novosti u sustavu.

Treći webinar „Višestupanjska autentikacija (MFA)“ održat će se u četvrtak, 15. travnja 2021. godine s početkom u 13 sati.

Korištenjem sustava AAI@EduHr omogućuje se jedinstvena autentikacija korisnika (engl. Single Sign-On, SSO), odnosno omogućuje se da se korisnik u sustav AAI@EduHr prijavi samo jednom i nakon toga pristupa svim aplikacijama koje koriste SSO servis bez potrebe za ponovnim unosom vjerodajnica (korisničke oznake i lozinke). Kako bi se povećala razina sigurnosti u sustav AAI@EduHr uvedena je višestupanjska autentikacija (MFA, Multi-Factor Authentication).

Višestupanjska autentikacija vrsta je autentikacije u kojoj je korisnik uspješno autenticiran nakon što se uspješno autenticira kombinacijom dvije ili više metoda autentikacije. Kombinira se autentikacija onim što korisnik zna (npr. korisnička oznaka i lozinka) s autentikacijom onim što korisnik ima (npr. neki uređaj, pametna kartica) i/ili s autentikacijom korisnikovim biometrijskim podacima (npr. otisak prsta).

Webinar je prvenstveno namijenjen davateljima usluga koji za autentikaciju korisnika u svojim uslugama žele koristiti dvostupanjsku autentikaciju dostupnu putem sustava AAI@EduHr, ali i svima zainteresiranim za tematiku višestupanjske autentikacije.

Na webinaru će polaznici moći postavljati i općenita pitanja vezana uz sustav AAI@EduHr te predložiti temu za neki od sljedećih webinara. Predviđeno trajanje webinara je 2 sata, a prethodna prijava nije potrebna.

MFA dijagram