Mjesec usluge eduroam

tra
03

Od 3. do 28. travnja Sveučilišni računski centar (Srce), kao koordinator usluge eduroam, u okviru aktivnosti vezanih uz popularizaciju i promociju usluge eduroam organizira događanje pod nazivom Mjesec eduroama 2017.

Vrijeme održavanja: 

3. - 28. travnja 2017.

Mjesto održavanja: 

Osijek, Rijeka, Split, Zagreb

Nizom aktivnosti informirat ćemo korisnike iz akademske zajednice, studente, nastavnike, zaposlenike visokih učilišta i instituta u Hrvatskoj o samoj usluzi eduroam i njenim mogućnostima.

U vrijeme trajanja događanja provodit ćemo mjerenje broja novih korisnika koji su započeli koristiti uslugu eduroam koristeći pri tome za početnu konfiguraciju svog uređaja naš sustav eduroam installer. Sustav eduroam installer dostupan je na adresi http://installer.eduroam.hr, a njegova prednost je u tome što omogućuje pouzdano, jednostavno i sigurno konfiguriranje korisničkih uređaja.

Na internetskim stranicama Mjeseca eduroama 2017. korisnicima će od 3. travnja biti dostupno izvješće gdje će moći pratiti rezultate matične ustanove tijekom događanja. Izvješće će se dinamički ažurirati svakim novim preuzimanjem postavki za pristup usluzi eduroam, a sastavljeno je na način da su matične ustanove u sustavu AAI@EduHr podijeljene u tri kategorije, ovisno o ukupnom broju korisnika u LDAP imeniku:

  1. Kategorija malih IdP-ova (do 100 identiteta u imeniku)
  2. Kategorija srednjih IdP-ova (do 1000 identiteta u imeniku)
  3. Kategorija velikih IdP-ova (iznad 1000 identiteta u imeniku).

Tijekom navedenog razdoblja održavat ćemo radionice o usluzi eduroam kako za davatelje usluge, tako i za krajnje korisnike. Svi koji su zainteresirani za održavanje radionica mogu se javiti elektroničkom poštom na eduroam@srce.hr

Na završnoj eduroam radionici, koju ćemo održati 17. svibnja 2017. u Srcu, dodijelit ćemo plakete ustanovama koje će prema rezultatima mjerenja imati najveći postotak novih korisnika u odnosu na ukupan broj korisnika u AAI@EduHr imeniku ustanove.

Tijekom Mjeseca eduroama Srce provodi anketu o korištenju ove usluge. Molimo izdvojite vrijeme i ispunite anketni upitnik te nam na taj način pomozite da unaprijedimo uslugu. Anketa je namijenjena svima, dakle i onima koji uslugu eduroam još nisu koristili.

Više informacija o usluzi eduroam i Mjesecu eduroama 2017. dostupno je na www.eduroam.hr.