Mjesec usluge eduroam

tra
09

niz predavanja za krajnje korisnike i administratore usluge

Vrijeme održavanja: 

9. travnja - 6. svibnja 2018.

Mjesto održavanja: 

Od 9. travnja do 6. svibnja Sveučilišni računski centar (Srce) organizira već tradicionalno događanje pod nazivom Mjesec eduroama 2018. kako bismo nizom aktivnosti uslugu eduroam približili akademskoj zajednici.

Iz aktivnosti koje provodimo u Mjesecu eduroama 2018. izdvajamo akciju mjerenja broja novih korisnika koji su započeli koristiti uslugu eduroam na način da su za početnu konfiguraciju svog uređaja iskoristili poseban sustav "eduroam installer".

Više informacija: www.eduroam.hr/eduroam-mjesec