Srce na Smotri Sveučilišta u Zagrebu

stu
02
Vrijeme održavanja: 

studeni 2020.

Mjesto održavanja: 

Studentski centar, Zagreb.

Svake godine Srce pruža tehničku i stručnu potporu organizaciji Smotre. Osim što pruža tehničku potporu Sveučilištu u Zagrebu pri predstavljanju sastavnica, Srce se na Smotri predstavlja i sa štandom na kojem budući, ali sadašnji studenti mogu dobiti sve informacije o proizvodima i uslugama Srca.

Web stranice: http://smotra.unizg.hr/