Tjedan cjeloživotnog učenja

ruj
30
Vrijeme održavanja: 

Od 30. rujna do 6. listopada 2019.

Mjesto održavanja: 

Sveučilišni računski centar - Srce, Josipa Marohnića 5, Zagreb

Ove se godine Tjedan cjeloživotnog učenja obilježava od 30. 9. do 6. 10. 2019, a Srce će se ponovno uključiti i svojim aktivnostima. 

Detalji na stranici Tjedan cjeloživotnog učenja 2019.