Tjedan cjeloživotnog učenja

ruj
01
Vrijeme održavanja: 

rujan 2021.

Mjesto održavanja: 

Sveučilišni računski centar - Srce, Josipa Marohnića 5, Zagreb

Ove se godine Tjedan cjeloživotnog učenja obilježava u rujnu 2021., a Srce će se ponovno uključiti i svojim aktivnostima.