Tjedan cjeloživotnog učenja

ruj
01
Vrijeme održavanja: 

rujan 2023.

Mjesto održavanja: 

Sveučilišni računski centar - Srce, Josipa Marohnića 5, Zagreb i online

Ove se godine Tjedan cjeloživotnog učenja obilježava u rujnu 2023., a Srce će se ponovno uključiti i svojim aktivnostima.