Webinar o korištenju softvera za provjeru autentičnosti radova za nastavnike

tra
14

Srce 14. i 15. travnja 2021. godine organizira webinare za nastavnike javnih visokih učilišta o radu sa softverima za provjeru autentičnosti radova koji su nabavljeni preko Srca.

Vrijeme održavanja: 

14. i 15. travnja 2021. godine u 13:30 sati

Mjesto održavanja: 

Srce organizira 14. i 15. travnja 2021. godine webinare za nastavnike javnih visokih učilišta o radu sa softverima za provjeru autentičnosti radova koji su nabavljeni preko Srca.

Webinari će se održati putem sustava za webinare Srca po sljedećem rasporedu:

  • 14. travnja 2021. za softver Turnitin s početkom u 13:30 sati
  • 15. travnja 2021. za softver PlagScan s početkom u 13:30 sati

Tijekom webinara tim Srca za softvere za provjeru autentičnosti radova objasnit će funkcionalnost pojedinog softvera za provjeru radova dostupne nastavnicima, pojedinosti vezane uz korištenje Srce licencije, te proći potrebne korake za provjeru pojedinog rada. 

Nakon prezentacijskog dijela, planirano je i vrijeme za pitanja nastavnika koja će se moći postaviti korištenjem chat opcije sustava za webinare Srca, a ukupno trajanje webinara je 60 minuta.

Detaljnije informacije nalaze se na web stranici gdje će kasnije biti dostupne i snimke webinara.

Licencije softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin/PlagScan za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Srce koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera. Dostupne licencije omogućavaju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i nenastavno osoblje, ali i sami studenti, sve sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Softveri za provjeru autentičnosti radova