Mrežni operativni centar kampusa Borongaj

Glavne zadaće Mrežnog operativnog centra Kampusa Borongaj (Borongaj Campus Network Operations Center - BC NOC) su briga o stabilnom i neometanom funkcioniranju te planiranje i koordiniranje daljnjeg razvoja računalno-komunikacijske (ICT) infrastrukture Kampusa. Cilj je kontinuirano osiguravanje modernog studiranja kroz neograničen i brz pristup informacijskim sadržajima i izvorima.

Osnovne aktivnosti:

  • planiranje i nadzor korištenja distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) Kampus i svjetlovodnih kablova
  • nadzor i održavanje žičane i bežične mrežne infrastrukture Kampusa
  • nadzor i održavanje IP telefonske infrastrukture Kampusa
  • sistemsko i aplikacijsko održavanje središnjih infrastrukturnih (Linux) poslužitelja
  • pružanje pomoći održavateljima LAN i Wi-Fi infrastrukture pojedine sastavnice u Kampusu
  • planiranje i koordinacija spajanja novih objekata Kampusa
  • savjetodavno-konzultantski poslovi Sveučilištu u Zagrebu - Rektorat, u sklopu realizacije budućih projekata na lokaciji Kampusa

Sastavnice u Kampusu (korisnici usluge):