Leci i PR materijali

O Srcu

Srce, letak (2006)
Srce - eng. letak (2006)

Pristup Internetu

CIX, letak (2007)

eduroam za korisnike, letak (2018)

Middleware

Računalni resursi

Isabella, letak (2007)

CRO NGI, letak (2007)
CRO NGI - eng., letak (2007)

Podatkovne usluge, letak (2012)

"Cloud" usluge, letak (2012)

Mrežne aplikacije

HRČAK, letak (2007)

DAMP/HAW, letak (2011)
DAMP/HAW - eng., letak (2011)

Dabar, letak (2015)

E-učenje

e-učenje, letak (2012)

Stariji leci

Logotip Srca

Logotip Srca ZIP (.ai, .gif, .eps, .pdf)

Logotip Srca s potpisom ZIP (.ai, .gif, .eps, .pdf)

Logotip Srca s potpisom i adresom ZIP (.ai, .gif, .eps, .pdf)