50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Zaposlite se u Srcu

Jeste li se ikada zapitali kako je raditi u Srcu?

Sigurni smo da bi vam svaki naš zaposlenik dao različit odgovor na to pitanje. No svi bi se vjerojatno složili oko nekoliko bitnih stvari.

Raditi u Srcu je:

 • dinamično
 • izazovno
 • kreativno
 • zanimljivo
 • zahtjevno.

Zaposlenici Srca na radnim mjestima

A jeste li se ikada zapitali zašto biste se Vi trebali pridružiti Srcu?

Zato što Srce zna prepoznati Vaše potencijale i spremno je pružiti Vam mogućnosti da ih dalje razvijete kroz:

 • neposredan rad sa najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima
 • rad u timovima unutar velike (za hrvatske uvjete) informatičke i edukacijske tvrtke
 • intenzivne kontakte sa kolegama u Srcu i drugim stručnjacima na Sveučilištu
 • konstantno usavršavanje na području ICT (u Hrvatskoj i inozemstvu).


Što Vam još Srce nudi?

 • mogućnosti dodatnog stalnog obrazovanja (tečajevi, dodiplomski i poslijediplomski studiji)
 • priliku za osobni razvoj i unaprjeđenje različitih vještina i sposobnosti
 • priliku da radite i budete dio međunarodnih projekata
 • priliku da svojim radom neposredno doprinesete napretku akademske i znanstvene zajednice u Hrvatskoj
 • motivirajuću radnu atmosferu otvorenu za nove ideje
 • sve prednosti, ali i poneku manu rada u javnoj službi.

Kako se možete prijaviti?

Neovisno o tome jeste li tek završili fakultet ili ste već iskusni u svom poslu, želite li radni odnos u Srcu ili želite doprinijeti ostvarenju naših i Vaših poslovnih ciljeva kroz status vanjskog suradnika, pošaljite Vašu prijavu na posao@srce.hr i rado ćemo razmotriti mogućnosti zajedničke suradnje.

Zaposlenici Srca na radnim mjestima

Natječaji za zapošljavanje

ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME, NA PROJEKTIMA SRCA

Želiš sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini?

Motivira te biti dio organizacije koja već 50 godina razvija napredne informacijske i komunikacijske tehnologije i čini ih sveprisutnima u hrvatskom društvu?

Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora?

Privlači te okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Ukoliko su odgovori potvrdni, pogledaj naše trenutno otvorene natječaje:

1. Informatičar za informacijsku sigurnost (m/ž)

2. Informatičar - Linux sistem administrator (m/ž)

3. Informatičar - specijalist za napredno računarstvo (m/ž)

4. Programer / developer (m/ž)


1. Informatičar za informacijsku sigurnost (m/ž)

Zašto si nam ti bitan / bitna?

Srce je nositelj i koordinator projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – HR ZOO“ koji za cilj ima znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osigurati napredne računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost koji su nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Pročitaj više o projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak.

Za realizaciju projekta nam je ključan član tima za poslove:

 • planiranja, koordiniranja, provođenja i unapređenja implementacije sigurnosnih komponenata i poslovnih procesa računalnih sustava, uključujući sigurnosne incidente, kontinuitet poslovanja i procjenu rizika

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (predvidivo do rujna 2022. godine), na radnom mjestu Informatičar – voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • 1 godina radnog iskustva
 • visoka stručnost, autoritet i liderstvo u uspostavi recentnih IT tehnologija i arhitektura složenih računalnih sustava
 • poznavanje načela, praksi i standarda informacijske sigurnosti
 • osnovno znanje o upravljanju kontinuitetom poslovanja
 • osnovno znanje o upravljanju rizicima
 • osnovno znanje o ISO 27001, zaštiti podataka i drugim regulatornim okruženjima
 • dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, samostalnost u obavljanju poslova, sklonost usvajanju novih znanja, inicijativa i kreativnost te sklonost timskom radu
 • napredno poznavanje engleskog jezika

U prednosti si ako imaš sljedeće:

 • iskustvo u projektiranju, izgradnji i održavanju sigurnosnih sustava
 • iskustvo u upravljanju sigurnosnim incidentima
 • iskustvo u upravljanju neprimjerenim ponašanjem korisnika

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivom i izazovnom projektu te rad sa stručnjacima Srca i korisnicima iz akademske zajednice na primjeni novih tehnologija u obrazovanju i znanosti
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja
 • iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 8.100,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.05.2021. godine, putem elektroničke pošte na posao-hrzoo@srce.hr  ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i objavu informacija o izabranom kandidatu.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca.

2. Informatičar - Linux sistem administrator (m/ž)

Zašto si nam ti bitan / bitna?

Srce je nositelj i koordinator projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – HR ZOO“ koji za cilj ima znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osigurati napredne računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost koji su nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Pročitaj više o projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak.

Za realizaciju projekta nam je ključan član tima za poslove:

 • dizajniranja i izgradnje računalnih sustava
 • sistemskog održavanja i unapređenja Linux poslužitelja i sustava koji se na njima temelje (konfiguriranje potrebnih funkcionalnosti, sigurnosnih mehanizama, ugađanje performansi, instaliranje programskih paketa, nadzor sustava)

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (predvidivo do rujna 2022. godine), na radnom mjestu Informatičar – voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • 1 godina radnog iskustva
 • osnovno znanje o sustavima za nadzor i detekciju anomalija (Zabbix, Nagios, Wazuh)
 • osnovno znanje o sustavima za upravljanje konfiguracijom poslužitelja (Cobbler, Puppet)
 • osnovno znanje o računalnim klasterima s visokom dostupnošću (HA)
 • dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, samostalnost u obavljanju poslova, sklonost usvajanju novih znanja, inicijativa i kreativnost te sklonost timskom radu
 • napredno poznavanje engleskog jezika

U prednosti si ako imaš sljedeće:

 • iskustvo u izgradnji računalnih sustava
 • iskustvo u sistemskom održavanju Linux poslužitelja (konfiguriranje potrebnih funkcionalnosti, sigurnosnih mehanizama, ugađanje performansi, izrada i instaliranje programskih paketa, nadzor sustava),
 • iskustvo u sistemskom održavanju servisa (DNS, mail, web, LDAP, Radius, baze podataka MySQL i PostgreSQL)
 • iskustvo u programskim jezicima potrebnim za sistemsko održavanje poslužitelja (Bash, Perl, Python)

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivom i izazovnom projektu te rad sa stručnjacima Srca i korisnicima iz akademske zajednice na primjeni novih tehnologija u obrazovanju i znanosti
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja
 • iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 8.100,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.5.2021. godine, putem elektroničke pošte na posao-srs@srce.hr  ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i objavu informacija o izabranom kandidatu.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca.

3. Informatičar - specijalist za napredno računarstvo (m/ž)

Zašto si nam ti bitan / bitna?

Srce je partner na projektu „National Competence Centres in the Framework od EuroHPC - EUROCC“, čiji je cilj osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC (računarstvo visokih performansi) i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava.

Pročitaj više o projektu EuroCC.

Tražimo timskog igrača koji će aktivno sudjelovati u:

 • mapiranju stanja HPC kompetencija i resursa za napredno računarstvo u Hrvatskoj
 • izradi edukacijskog plana za razvoj stručnjaka te prijenosu znanja i kompetencija iz područja HPC-a
 • pružanju specijalističke podrške u pristupu HPC kompetencijama i resursima u Hrvatskoj i Europi

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (predvidivo do rujna 2022. godine), na radnom mjestu Informatičar – specijalist, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • osnovno znanje o računalnim klasterima za zahtjevno računanje (HPC)
 • osnovno znanje o sustavima za nadzor i detekciju anomalija (Zabbix, Nagios, Wazuh)
 • osnovno znanje o programskim okolinama za klastere (CUDA, MPI) i raspodijeljenim datotečnim sustavima (BeeGFS, Ceph)
 • osnovno znanje o posredničkom sustavu za računarstvo u oblaku OpenStack
 • samostalnost u obavljanju poslova, te sklonost timskom radu
 • dobre organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
 • aktivno znanje engleskog jezika

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivom i izazovnom međunarodnom projektu te rad sa stručnjacima Srca i korisnicima iz akademske zajednice na primjeni novih tehnologija u obrazovanju i znanosti
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja
 • iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 6.850,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.5.2021. godine, putem elektroničke pošte na posao-srs@srce.hr  ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i objavu informacija o izabranom kandidatu.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca.

4. Programer / developer (m/ž)

Zašto si nam ti bitan / bitna?

Srce je partner na međunarodnom projektu „GEANT 4 (GN4-3)“ čiji je cilj poticati znanstvenu izvrsnost, pristup istraživačkim podacima i njihovo ponovno korištenje podržavajući otvorenu znanost.

Pročitaj više o projektu „GEANT 4 (GN4-3)“.

Za realizaciju projekta nam je ključan član tima koji će aktivno sudjelovati u:

 • razvoju i održavanju internetskih aplikacija i sustava za autentikaciju i autorizaciju korisnika
 • suradnji s projektnim partnerima
 • promociji i prezentaciji rezultata projekta

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (predvidivo do kraja 2022. godine), na radnom mjestu Informatičar – specijalist, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture
 • osnovno poznavanje autentikacijskih i autorizacijskih tehnologija i protokola
 • napredno poznavanje engleskog jezika

U prednosti si ako imaš sljedeće:

 • iskustvo u radu s autentikacijskim i autorizacijskim tehnologijama i protokolima
 • razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivom i izazovnom međunarodnom projektu te rad sa stručnjacima Srca i korisnicima iz akademske zajednice na primjeni novih tehnologija u obrazovanju i znanosti
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja
 • iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 6.850,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.5.2021. godine, putem elektroničke pošte na posao-gn4@srce.hr ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i objavu informacija o izabranom kandidatu.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca.

IZABRANI KANDIDATI

Natječaji završeni u siječnju 2021. godine:

1. Informatičar - specijalist u Centru za e-učenje (m/ž), izabrani kandidat Mateja Savić (VSS)

2. Ravnatelj (m/ž), izabrani kandidat Ivan Marić (VSS)

Natječaji završeni u listopadu 2020. godine:

1. Java programer / developer (m/ž), izabrani kandidat Bjanka Bašić (VSS)

Natječaji završeni u rujnu 2020. godine:

1. Informatičar za napredno računarstvo (m/ž), izabrani kandidat Augustin Sočković (VSS)

2. Informatičar za napredno računarstvo (m/ž), izabrani kandidat Jurica Špoljar (VSS)

3. Voditelj projekata u područu naprednog računarstva (m/ž), izabrani kandidat Nadica Ćurić-Segarić (mr.sc.)

Natječaji završeni u kolovozu 2020. godine:

1. Informatičar - specijalist za obrazovne programe u području informacijskih tehnologija (m/ž), izabrani kandidat Zrinka Popić (VSS) 

Natječaji završeni u srpnju 2020. godine:

1. Suradnik na provedbi EU i međunarodnih projekata, izabrani kandidat Miroslav Macan (VSS)

2. Informatičar - savjetnik u Centru za e-učenje, izabrani kandidat Andro Škerlj (VSS)

3. Java programer / developer za potrebe projekta CroRIS, izabrani kandidat, mr.sc. Neven Balenović (VSS, mr.sc.)

4. Voditelj stručnih poslova za razvoj ljudskih potencijala, izabrani kandidat Anita Radoš (VSS)

5. Informatičar - specijalist za podršku i promociju usluga Srca, izabrani kandidat Amira Zubović (VSS)