Nadzor IT-sustava

Srce je svoje dugogodišnje iskustvo u održavanju i nadzoru velikog broja računalne opreme realiziralo u obliku usluge Nadzor IT sustava, kroz koju omogućuje svim ustanovama akademske zajednice učinkovito planiranje i praćenje svojih računalnih resursa.

Usluga je namijenjena IT odjelima visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova.


Svrha usluge je:

  • omogućiti pouzdaniji rad računalne opreme (poslužitelji, osobnih računala, mrežne opreme, pisača)
  • pravodobnu reakciju nadležnih osoba na ispade i anomalije servisa (mail, web, itd.)
  • analizu učinkovitosti računalne opreme i njenog održavanja
  • te efikasno planiranje nadogradnje sklopovskih i programskih komponenata računalne opreme.

Svojstva nadzornog sustava:

  • Praćenje rada servisa i obavještavanje o ispadima i anomalijama
  • Praćenje učinkovitosti sklopovskih i programskih komponenata računalne opreme
  • Praćenje administrativno-tehničkih podataka o računalnoj opremi, uključujući hijerarhijsko povezivanje komponenata i okoline
  • Bilježenje aktivnosti nad računalnom opremom
  • Integracija dostupnosti servisa, učinkovitosti računalne opreme, te inventurnih podataka
  • Povezanost s autentikacijskom i autorizacijskom infrastrukturom AAI@EduHr


Usluga je dostupna kroz dva modela. U modelu Srce, kod kojeg se sustav nalazi na opremi Srca, instalaciju i održavanje nadzornog sustava obavlja Srce, dok u modelu Ustanova, kod kojeg se sustav nalazi na opremi ustanove, instalaciju nadzornog sustava obavlja Srce a nakon toga ustanova uz pomoć Srca preuzima sustav i njegovo održavanje.