MoodleMoot Hrvatska 2020 - program 16. lipanj

MoodleMoot Hrvatska 2020 online - 16. lipanj 2020.
09:30-9:45 Prijave u sustav i priprema
9.45-10:00 Otvorenje i dobrodošlica sudionicima
Moderatorica: Sandra Kučina Softić
10:00-10:30

Education online in 2020 and 2030
Martin Dougiamas, founder and CEO of the open-source Moodle software

snimka predavanja

SESIJA
10:35-12:10

Moderator: Jasmin Klindžić 

Moderatorica: Ivana Bosnić

10:35-10:55

Je li e-učenje mučenje?
Suzana Tomaš, Marijana Vrdoljak, Filozofski fakultet u Splitu

Klindzic_CV  Tomaš_sazetak  

Što jedan kolegij može svrstati u najaktivnije kolegije studijske godine (primjer dobre prakse)
Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Žižak_sazetak  

11:00-11:20

Loomen kao okruženje učenja u nastavi nižih razreda osnovne škole 
Josipa Ivić, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog

Ivić_CV  Ivić_sazetak  

Od klasične do onlajn nastave zbog corona virusa u RS Makedoniju
Nikolche Shulevski, Moodle Macedonia

Shulevski_CV  Shulevski_sazetak  

11:25-11:45

Intervencija - istraživački projekt na Loomenu
Kristina Rismondo, XV. Gimnazija

Rismondo_CV  Rismondo_sazetak  

Od f2f do nastave u potpunosti na daljinu
Marko Odak, Tomislav Papac, Marin Bošnjak, Sveučilište u Mostaru

Odak_CV  Odak_sazetak  

11:50-12:10

Od 0 do 100% u dva tjedna
Lidija Kralj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Kralj_CV  Kralj_sazetak  

Moodle za 20.000 osoba - Danas za odmah
Živana Komlenov Mudrinski, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Komlenov Mudrinski_CV  Komlenov Mudrinski_sazetak  

12:10-13:10 Pauza 
SESIJA
13:10-13:55
Moderator: Darko Grabar Moderatorica: Petra Gmajner
13:10-13:30

Od nula do BigBlueButton u 48 sati: Uspostava videokonferencijskog sustava na prepad
Jasmin Klindžić, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV  Klindzic_sazetak  

Uvoz pojmovnika ili rječnika i građenje baze moodle-aktivnost rječnika
Ivan Kosalec, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kosalec_CV  Kosalec_sazetak  

13:35-13:55

Izazovi sustava Loomen tijekom epidemiološke krize
Marin Režić, CARNET

Režić_CV  Režić_sazetak  

The battle of the LMSs: Moodle VS Google Clasroom - a comparison by a moodle administrator
Ivan Gjorgjievski, Business Academy Smilevski - BAS

Gjorgjievski_CV  Gjorgjievski_sazetak  

Moderatorica: Sandra Kučina Softić

14:00-15:00

Pozvano predavanje uz diskusiju: Transitioning to online: Lessons learned for future
Lisa Marie Blaschke, Programme Director, Center of Lifelong Learning (C3L), Oldenburg, Germany
Ulf-Daniel Ehlers, Prof. Educational Management & LLL, Vice-president EURASHE, Former Vice-President Co-Operative State University Baden-Wurttemberg, Germany

snimka predavanja

15:00-15:20 Pauza
Moderatorica: Tea Čičko
15:20-15:40

Iskustvo provedbe ispita na daljinu iz konstrukcija namještaja
Zoran Vlaović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vlaović_CV  Vlaović_sazetak  

15:45-16:05

Primjeri dobre prakse u provođenju (pismenih/usmenih) ispita na daljinu
Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Žižak_CV  Žižak_sazetak  

16:10-16:30

SafeExamBrowser – kako zaštititi izvođenje ispita na sustavu Moodle
Zvonko Martinović, Centar za e-učenje Srca

Martinović_CV  Martinović_sazetak  

Povratak na stranicu programa