MoodleMoot Hrvatska 2020 - program 17. lipanj

MoodleMoot Hrvatska 2020 online - 17. lipanj 2020.
09:45-10:00 Prijave u sustav i priprema
Moderatorica: Sandra Kučina Softić
10:00-11:00

Panel: Koliko smo uspješno prenijeli visokoškolsku nastavu u online okruženje?
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marta Žuvić, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zadru

snimka panela

SESIJA
11:15-12:25

Moderator: Jasmin Klindžić 

Moderator: Darko Grabar

11:15-11:35

Statistika u devet okruženja i devet paketa
Diana Šimić, Jelena Gusić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu

Šimić_CV  Šimić_Gusić_sazetak  

S Moodle-om iz razreda u nastavu na daljinu
Saida Deljac, V. gimnazija Zagreb

Deljac_CV  Deljac_sazetak  

11:40-12:00

Virtualna matematika u moodle okruženju
Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Mikulić Crnković_CV  Mikulić Crnković_sazetak  

Moodle u nastavi Engleskog jezika na daljinu u OŠ
Tomislav Mravunac, OŠ Žakanje

Mravunac_CV  Mravunac_sazetak  

12:05-12:25

Interaktivna improvizacija uz dodatak JazzQuiz

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Bosnić_CV  Bosnić_sazetak  

Inovativno korištenje Moodle-a u kontekstu vrednovanja
Gabrijela Marin, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Marin_CV  Marin_sazetak  

12:30-13:30 Pauza 
SESIJA
13:30-15:05
Moderator: Darko Grabar Moderatorica: Tona Radobolja
13:30-13:50

91 DIV OC (Kako je Laki, ni kriv ni dužan, postao pandemijski profiter koristeći Moodle) 
Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu

Bajčetić_CV  Bajčetić_sazetak  

Uspostava intenzivne korisničke podrške za online nastavu (primjer Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
Maja Perković, Josipa Pavelić, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Perković_Pavelić_CV  Perković_Pavelić_sazetak  

13:55-14:15

Didactical materials for Moodle and online workshops for teachers at the University of Maribor (Slovenia)
Natalija Špur,  Eva Kranjec, Lucia Klasinc, Katja Breznik, Miro Puhek, Sebastijan Frumen, University of Maribor (Slovenia)

Špur_Kranjec_Klasinc_Breznik_ Puhek_Frumen_CV  Špur_Kranjec_Klasinc_Breznik_ Puhek_Frumen_sazetak  

Praktična iskustva Centra za e-učenje pri izradi i provedbi testova u sustavu Moodle
Petra Gmajner, Tea Čičko, Centar za e-učenje Srca

Gmajner_Čičko_CV  Gmajner_Čičko_sazetak  

14:20-14:40

Moodle u umjetničkoj nastavi – kako „mu“ pomoći?
Marina Novak, Petra Mitrović, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Novak_Mitrović_CV  Novak_Mitrović_sazetak  

Izazovi i inovacije u studiranju prava online: tradicija u rukama moodleizacije
Mira Lulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Lulić_CV  Lulić_sazetak  

14:45-15:05

Usmeni ispiti na daljinu (Jitsi Meet, BigBlueButton i Moodle u suradnji)
Maja Perković, Jasmin Klindžić, Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Klindžić_CV  Perković_Klindžić_sazetak  

 
Moderatorica: Sandra Kučina Softić

15:10-15:40

ABC to VLE, Designs to Implementation
Nataša Perović, Clive Young, University College London, United Kingdom

snimka predavanja

15:40-16:00 I na kraju BYOD(rink) virtualno druženje uz Darka, Jasmina, Tonu i Zvonka

Povratak na stranicu programa