MoodleMoot Hrvatska 2021 online - program

16. lipnja 2021.

Program MoodleMoot 2021 (PDF, 510KB)

MoodleMoot Hrvatska 2021 online
od 9:00 Otvoren ulaz virtualnoj sobi
9:15-9:30

Otvorenje i dobrodošlica sudionicima

snimka otvaranja

Moderatorica: Sandra Kučina Softić
9:30-10:00

Moodle LMS 3.11 & 4.0
Sander Bangma, Moodle HQ

snimka Sander Bangma

10:00-10:30

Provjerite jeste li sposobni biti predavač nakon pandemije

Predrag Pale, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

snimka Predrag Pale

SESIJA A

Moderator: Darko Grabar

Moderator: Jasmin Klindžić

10:35-10:55

Samovrednovanjem do kvalitetnog nastavnog sadržaja
Suzana Tomaš i Marijana Vrdoljak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Tomas_Vrdoljak_CV, (PDF, 212 KB)  Tomas_Vrdoljak_sazetak (PDF, 541 KB)  Tomaš_Vrdoljak (PDF, 436 KB) snimka Tomas_Vrdoljak

Program edukacija za osobni i profesionalni razvoj Equip
Josip Rihtarić, II. osnovna škola Varaždin

Rihtaric_CV (PDF, 226 KB)  Rihtaric_sazetak ((PDF, 328 KB)  Rihtaric (PDF, 1.72 MB) snimka Rihtaric

11:00-11:20

Udaljene i obrnute matematičke učionice
Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Mikulic_Crnkovic_CV (PDF, 212 KB)  Mikulic_Crnkovic_sazetak (PDF, 202 KB)  Mikulic Crnkovic (PDF, 1.37 MB) snimka Mikulić Crnković

Webinari iz sustava Merlin - novosti u AC i eduMeet
Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Srce 

Martinovic_CV (PDF, 52 KB)  Martinovići_sazetak (PDF, 206 KB)  Martinovic (PDF, 950 KB) snimka Martinovic

11:25-11:45

Primjena modela „obrnute učionice“ u online nastavi povećava kvalitetu znanja i rezultate na ispitu
Dora Brauneger i Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Brauneger_Zizak_CV (PDF, 251 KB)  Brauneger_Zizak_sazetak (PDF, 520 KB)   Brauneger_Zizak (PDF, 1.92 MB) snimka Brauneger_Zizak

Planiranje budućnosti novoizgrađene Moodle/BigBlueButton infrastrukture nakon pandemije 
Maja Perković, Jasmin Klindžić i Lara Kovačić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Perkovic_CV (PDF, 197 KB)  Perkovic_sazetak (PDF, 392 KB)  Perkovic_Klindzic_Kovacic (PDF, 1.03 MB) snimka Perkovic_Klindzic_Kovacic

11:50-12:10

Peer assessment using Workshop Activity in Moodle at University of Maribor 
Joca Zurc, Natalija Špur, Katja Breznik, Miro Puhek i Sebastijan Frumen, University of Maribor

Zurc_CV (PDF, 475 KB)  Zurc_sazetak (PDF, 420 KB)  Zurc_Spur (PDF, 1.94 MB) snimka Zurc_Spur

Tehnička strana sustava Moodla
Marijan Milovec, CARNET

Milovec_CV (PDF, 282 KB)  Miloveci_sazetak (PDF, 100 KB)  Milovec (PDF, 1.64 MB) snimka Milovec

12:10-13:00 Pauza 
SESIJA B Moderatorica: Tona Radobolja Moderator: Zvonko Martinović
13:00-13:20

Primjena formula u provjerama znanja i strukturiranje ispitnih pitanja prema ishodima učenja
Zoran Vrhovski, Visoko učilište Bjelovar 

Vrhovski_CV (PDF, 272 KB)  Vrhovski_sazetak (PDF, 359 KB)  Vrhovski (PDF, 2.9 MB) snimka Vrhovski

Od EINFOSE platforme to DECriS platforme: kako unaprijediti kolaborativno i distribuirano učenje i poučavanje
Boris Bosančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Bosancic_CV (PDF, 198 KB)  Bosancic_sazetak (PDF, 548 KB)  Bosancic (PDF, 1.01 MB) snimka Bosancic

13:25-13:45

Kako izraditi dobro pitanje? Primjeri iz kemijske nomenklature
Ivica Đilović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dilovic_CV (PDF, 399 KB)  Dilovic_sazetak (PDF, 503 KB)  Dilovic (PDF, 1.31 MB) snimka Dilovic

Izazovi online nastave i korištenja Moodle sustava u doba pandemije Covid 19 na Veleučilištu u Bjelovaru
Tihomir Glatki, Visoko učilište Bjelovar

Glatki_CV (PDF, 275 KB)  Glatki_sazetak (PDF, 360 KB)  Glatki (PDF, 686 KB) snimka Glatki

13:50-14:10

Vrednovanje kroz Merlin: Primjer dobre prakse na EFRI-ju
Daria Maravić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Maravic_CV (PDF, 270 KB)  Maravic_sazetak (PDF, 246 KB)  Maravic (PDF, 260 KB) snimka Maravic

Kako pripremamo korisnike za izazove nastave na daljinu na sustavu Loomen?
Marin Režić, CARNET

Rezic_CV (PDF, 325 KB)  Rezic_sazetak (PDF, 396KB)  Rezic (PDF, 865 KB) snimka Rezic

Moderatorica: Sandra Kučina Softić

14:15-14:45

Digital Wellbeing and what it means for the future of learning
Jasmin Davies Hodge & Sam Taylor, Catalyst IT Europe

Davies_Hodge (PDF, 2.44 MB) snimka Davies Hodge_Taylor

14:45-15:00 Pauza
SESIJA C Moderatorica: Petra Gmajner Moderatorica: Tea Čičko
15:00-15:20

Iskustva u provođenju provjere znanja na Moodle-u tijekom pandemije COVID-19
Igor Dobrača, Medicinski fakultet Sveučilište u Puli

Dobraca_CV (PDF, 199 KB)  Dobraca_sazetak (PDF, 207 KB)  Dobraca (PDF, 671 KB) snimka Dobraca

Korištenje Safe Exam Browsera i BigBlueButton učionica za provođenje online provjera 
Ana Kutnjak i Antonela Čižmešija, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Kutnjak_CV (PDF, 400 KB)  Kutnjak_sazetak (PDF, 505 KB)  Kutnjak_Cizmesija (PDF, 3.53 MB) snimka Kutnjak_Cizmesija

15:25-15:45

Kako smo na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu proveli praktičnu nastavu iz kolegija „Okluzija“ pomoću sustava MOODLE
Iva Alajbeg, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Alajbeg_CV (PDF, 275 KB)  Alajbeg_sazetak (PDF, 102 KB)  Alajbeg (PDF, 3.87 MB) snimka Alajbeg

BigBlueButton 2.3.x - novosti, želje i pozdravi 
Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindzic_CV (PDF, 64 KB)  Klindzic_sazetak (PDF, 510 KB)  Klindzic (PDF, 1.72 MB) snimka Klindzic

15:50-16:10

Predstavljanje vodiča za ocjene u sustavu Moodle
Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Srce

Radobolja_CV (PDF, 266 KB)  Radobolja_sazetak (PDF, 106 KB)  Radobolja (PDF, 1.47 MB) snimka Radobolja

E-kolegij Zavičajna nastava
Martina Perković i Igor Dobrača, OŠ Jurja Dobrile Rovinj

Perkovic_Dobraca_CV (PDF, 208 KB)  Perkovic_Dobraca_sazetak (PDF 213 KB)  Perkovic_Dorbaca (PDF, 806 KB) snimka Perkovic_Dobraca

16:15-16:35

Ples online
Ivica Buzov, Upravna škola, Zagreb

Buzov_CV (PDF, 92 KB)  Buzov_sazetak (PDF, 312 KB)  Buzov (PDF, 2.59 MB) snimka Buzov

Iskustva korisnika CARNET-ovog sustava Loomen: rezultati istraživanja
Klara Bilić Meštrić, Martina Hribar, Jasminka Maravić i Jasna Tingle, CARNET

Bilic_Hribar_Maravic_Tingle_CV (PDF, 407 KB)  Bilic_Hribar_Maravic_Tingle_sazetak (PDF, 307 KB)   Bilić Meštrić_Hribar_Maravić_Tingle (PDF, 1.15 MB) snimka Bilić Meštrić_Hribar_Maravić_Tingle