MoodleMoot Hrvatska 2022 - Program

6. lipnja 2022.

Program MoodleMoot 2022 (PDF, 177 KB)

MoodleMoot Hrvatska 2022 online
9:30-9:45 Otvoren ulaz u virtualnoj sobi
Ulaz u virtualnu sobu
9:45-10:00

Otvorenje i dobrodošlica sudionicima

Moderatorica: Sandra Kučina Softić
10:00-10:30

Digital Assessment and feedback: supporting learners and teachers
Professor Denise Whitelock, Director for the Institute of Educational Technology, Open University, UK

Whitelock (PDF, 2.474 KB)  snimka whitelock

SESIJA A

Ulaz u virtualnu sobu

Ulaz u virtualnu sobu

 

Moderator: Zvonko Martinović

Moderator: Jasmin Klindžić

10:35-10:55

Okvir za razvoj i procjenu e-kolegija
Martina Holenko Dlab, Nataša Hoić-Božić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci

HolenkoDlab_CV, (PDF, 56 KB)  HolenkoDlab_sazetak (PDF, 91 KB)  Holenko_Dlab_Hoic_Bozic (PDF, 1.314 KB)  snimka Holenko_Dlab_Hoic_Bozic

Korištenje chat aplikacije u online nastavi
Antonela Čižmešija, Dijana Plantak Vukovac, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Čižmešija_Plantak_CV (PDF, 97 KB)  Čižmešija_Plantak_sazetak ((PDF, 115 KB)  Cizmesija Plantak Vukovac (PDF, 1.233 KB)  snimka Cizmesija PLantak Vukovac   

10:55-11:15

Učenje biologije u online prilagođenom okruženju uz podršku učenja učenicima različitih karakteristika
Dorotea Vrbanović Lisac, V. gimnazija, Zagreb i Gabrijela Marin, Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar

Vrbanovic_Lisac_Marin_CV (PDF, 99 KB)  Vrbanovic_Lisac_Marin_sazetak (PDF, 136 KB)  Vrbanovic_Lisac (PDF, 2.134 KB)  snimka Vrbanovic Lisac   

Imaju li studenti pozitivno mišljenje o primjeni radionice u sustavu Moodle?
Marijana Vrdoljak, Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu

Vrdoljak_Tomas_CV (PDF, 55 KB)  Vrdoljak_Tomas_sazetak (PDF, 89 KB)  Cizmesija Vrdoljak Tomas (PDF, 1.233 KB)  snimka Vrdoljak Tomas      

11:15-11:35

Što su nastavnici napravili u zadnje 2. godine: aktivnosti, resursi, vanjski izvori
Lara Kovačić Žagmeštar, Maja Perković, Filozofski fakultet Sveučilita u Zagrebu

kovacic-zagmestar-perkovic_CV (PDF, 58 KB)  Brauneger_Zizak_sazetak (PDF, 91 KB)  Kovacic_Zagmestar (PDF, 472 KB)  snimka Kovacic Zagmestar      

Dizajn učenja 
Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Grabar_CV (PDF, 96 KB)  Grabar_sazetak (PDF, 78 KB)  Grabar (PDF, 1.973 KB)  snimka Grabar         

11:35-11:55

Decenija mudlovanja u nastavi modernog grčkog jezika kao stranog - od početnih izazova do Know-how modela
Vojkan Stojičić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stojičić_CV (PDF, 85 KB)  Stojicic_sazetak (PDF, 56 KB)  Stojicic (PDF, 5.326 KB)  snimka Stojicic         

e-obrazovanje
Denis Kušnjačić, Policijska akademija

Kunjašić_CV (PDF, 53 KB)  Kušnjačić_sazetak (PDF, 49 KB)  Kusnjacic (PDF, 1.914 KB)  snimka Kusnjacic           

11:55-12:15 Pauza 
SESIJA B Ulaz u virtualnu sobu Ulaz u virtualnu sobu
  Moderator: Darko Grabar Moderatorica: Tona Radobolja
12:15-12:35

Moodle API
Zvonko Martinović, Sveučilišni računski centar Srce

Martinović_CV (PDF, 52 KB)  Martinović_sazetak (PDF, 7 KB)  Martinovic (PDF, 1.461 KB)  snimka Martinovic            

Fostering Students' Decision Making at University of Maribor with Authentic Sitautions Through Moodle's H5P Activities
Nino Fijačko, Miro Puhek, Natalija Špur, Katja Breznik, Lucia Klasinc, Sebastijan Frumen, University of Maribor

Maribor_CV (PDF, 128 KB)  Maribor_sazetak (PDF, 140 KB)  Fijacko Puhek (PDF, 1.589 KB)  snimka Fijacko Puhek              

12:35-12:55

Friški dodaci novog Loomena
Marin Režić, CARNET

Režić_CV (PDF, 66 KB)  Režić_sazetak (PDF, 53 KB)  Rezic (PDF, 1.034 KB)  snimka Rezic             

Baza Sadržaja - H5P integriran u Moodle
Petra Gmajner, Sveučilišni računski centar Srce

Gmajner_CV (PDF, 56 KB)  Glatki_sazetak (PDF, 53 KB)  Gmajner (PDF, 1.105 KB)  snimka Gmajner           

12:55-13:15

Pokoje pitanje i veliki broj odgovora za Omegu 4.0
Jasmin Klindžić, Josipa Pavelić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klindžić_Pavelić_CV (PDF, 56 KB)  Klindžić_Pavelic_sazetak (PDF, 97 KB)  Klindzic Pavelic (PDF, 467 KB)  snimka Klindzic Pavelic       

Prikaz prvog online "Pedagoško instruktivnog seminara za predavače - instruktore" na Policijskoj akademiji
Marija Pajur, Policijska akademija

Pajur_CV (PDF, 164 KB)  Pajur_sazetak (PDF, 133 KB)  Pajur (PDF, 1.034 KB)  snimka Pajur             

13:15-14:00 Pauza
Ulaz u virtualnu sobu
Moderatorica: Sandra Kučina Softić

14.00-14:20

OpenDigCompEdu - Open Digital Competences Training for School Educators
Jessica Gramp, Moodle.org

Gramp (PDF, 2.082 KB)  snimka Gramp

14:20-14:40

Supporting educators’ digital competence development through a community initiative
Rob Lowney, Learning Technologist in the Teaching Enhancement Unit at Dublin City University (DCU)

Lowney (PDF, 1.217 KB)  snimka Lowney

SESIJA C Ulaz u virtualnu sobu Ulaz u virtualnu sobu
  Moderatorica: Zrinka Popić Moderator: Andro Škerlj

14:45-15:05

DECriS platforma: razvoj otvorenih obrazovnih sadržaja u alatima za kolaborativno učenje i poučavanje
Boris Bosančić, Filozofski fakultet Sveučilište u Osijeku

Bosančić_CV (PDF, 103 KB)  Bosančić_sazetak (PDF, 64 KB)  Klindzic Bosancic (PDF, 692 KB)  snimka Bosancic

Vrednovanje u online okruženju 
Lidija Werhas, Policijska škola "Josip Jović"

Werhas_CV (PDF, 66 KB)  Werhas_sazetak (PDF, 98 KB)  Klindzic Werhas (PDF, 183 KB)  snimka Werhas

15:05-15:25

Moodle i otvoreni obrazovni sadržaji - idu li "ruku pod ruku"
Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Alajbeg_CV (PDF, 98 KB)  Bosnić_sazetak (PDF, 145 KB)  Klindzic Bosnic (PDF, 3.305 KB)  snimka Bosnic

Natjecanje Dabar U RH 
Vesna Tomić, A. G. Matoša, Đakovo

Tomic_CV (PDF, 58 KB)  Tomic_sazetak (PDF, 86 KB)  Klindzic Tomic (PDF, 1.513 KB)  snimka Tomic

15:25-15:45

Analitike učenja i sustav Moodle
Dora Brauneger, Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

brauneger_zizak_CV (PDF, 97 KB)  brauneger_zizak_sazetak (PDF, 97 KB)  Klindzic Braunege Zizak (PDF, 3.463 KB)  snimka Brauneger Zizak   

Programska izrada složenih online testova
Marcel Maretić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Maretić_CV (PDF, 70.06 KB)  Maretić_sazetak (PDF 46.44 KB)  Maretic (PDF, 76 KB)  snimka Maretic   

15:50

Završetak