Žičana mrežna infrastruktura

Mreža kampusa Borongaj trenutačno osigurava povezanost Ekonomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti, Hrvatskih studija i restorana Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu na mrežnu okosnicu Kampusa, kao i povezanost prema Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet.

Kapacitet okosnice mreže Kampusa kao i poveznice na mrežnu CARNet je 1Gbps.

Središnje računalno-komunikacijsko čvorište mreže Kampusa smješteno je u novi podatkovni centar Srca (DC Srce2) u objektu 210, a svi objekti u Kampusu su na njega povezani svjetlovodnim vezama. Pored podatkovnog centra smještena je i prostorija za djelatnike Srca. Podatkovni centar DC Srce2 je opremljen besprekidnim napajanjem, agregatom te odgovarajućim klimatizacijskim sustavom čime su osigurani adekvatni tehnički uvjeti za neometan rad središnje mrežne opreme kampusa Borongaj.

Detaljni prikaz topologije mreže Kampusa vidljiv je na sljedećoj slici:

 

Logički prikaz mrežne povezanosti postojećih objekata: