Žičana mrežna infrastruktura

Mreža kampusa Borongaj trenutačno osigurava povezanost Ekonomskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti, Hrvatskih studija i restorana Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu na mrežnu okosnicu Kampusa, kao i povezanost prema Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet.

Kapacitet okosnice mreže Kampusa kao i poveznice na mrežnu CARNet je 1Gbps.

Središnje računalno-komunikacijsko čvorište mreže Kampusa smješteno je u novi podatkovni centar Srca (DC Srce2) u objektu 210, a svi objekti u Kampusu su na njega povezani svjetlovodnim vezama. Pored podatkovnog centra smještena je i prostorija za djelatnike Srca. Podatkovni centar DC Srce2 je opremljen besprekidnim napajanjem, agregatom te odgovarajućim klimatizacijskim sustavom čime su osigurani adekvatni tehnički uvjeti za neometan rad središnje mrežne opreme kampusa Borongaj.

Na slici je prikazana logička shema mreže Kampusa koja se sastoji se od jezgrenih, distrubicijskih i pristupnih mrežnih preklopnika, korisničkih računala, IP telefona, bežičnih pristupnih točaka i pripadajućih mrežnih veza. 

Logička shema mreže Kampusa

 

Na slici je prikazana logička povezanost objekata u Kampusu koja je izvedena na način da se svi objekti svjetlovodnim vezama direktno spajaju na središnje čvorište mreže Kampusa, smješteno u podatkovnom centru DC Srce2 - objekt 210.