Microsoft podrška

Ako trebate tehničku pomoć koja je vezana uz Microsoft alate ili postupak licenciranja, želite dogovoriti radionicu samo za vašu ustanovu na neku specifičnu ili opću temu, trebate neke druge informacije koje se tiču Microsoftovih proizvoda ili usluga te imate neki drugi prijedlog za suradnju, slobodno se obratite na sljedeće kontakte:

Hrvoje Vešligaj 
v-hvesligaj(at)microsoft(dot)com
 

Oliver Zofič 
oliver.zofic(at)microsoft(dot)com
 

Sandra Tomaš
Business Development Manager Education
a-satomas(at)microsoft(dot)com
+385 99 19 09 615