Popis ovlaštenih ustanova

Na sljedećem popisu nalaze se ustanove koje imaju pravo na korištenje akademskih licenci za Microsoftove proizvode koje distribuiramo za Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukoliko Vaša ustanova nije na popisu ustanova koje imaju pravo na korištenje licenci, a smatrate da bi trebala biti, molimo Vas da se pošaljete upit Ministarstvu znanosti i obrazovanja - Uprava za visoko obrazovanje (e-mail: visokoobrazovanje@mzo.hr). Distribucijski centar za Microsofotove proizvode vrši distribuciju licenci prema popisu koji nam ustupa MZO.

USTANOVE - KORISNICI MS LICENCE

Ustanove - korisnici MS licence
Naziv ustanove Grad Imenovan MS koordinator Pripadnost
Agronomski fakultet Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Akademija za umjetnost i kulturu Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Arhitektonski fakultet - studij dizajna, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Dubrovačke knjižnice-znanstvena knjižnica Dubrovnik Da Sveučilište u Dubrovniku
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski institut, Zagreb Zagreb Da  
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet dentalne medicine Rijeka   Sveučilište u Rijeci
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Fakultet hrvatskih studija Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin Varaždin Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Opatija Da Sveučilište u Rijeci
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet u Splitu Split Da Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Geodetski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet Varaždin Varaždin Da Sveučilište u Zagrebu
Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb Da  
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Zagreb Zagreb Da  
Hrvatski geološki institut Zagreb Da  
Hrvatski institut za povijest, Zagreb Zagreb Da  
Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko Jastrebarsko Da  
Hrvatski veterinarski institut - Zagreb Zagreb Da  
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb Zagreb Da  
Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb Zagreb Da  
Institut za antropologiju Zagreb Da  
Institut za arheologiju Zagreb Da  
Institut za društvena istraživanja Zagreb Da  
Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb Da  
Institut za filozofiju Zagreb Da  
Institut za fiziku Zagreb Da  
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb Da  
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split Split Da  
Institut za javne financije Zagreb Da  
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb Da  
Institut za migracije i narodnosti Zagreb Da  
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Split Da  
Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču Poreč Da  
Institut za povijest umjetnosti Zagreb Da  
Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb Da  
Institut za turizam Zagreb Da  
Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo Đakovo Da Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Kineziološki fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb Da  
Medicinski fakultet, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec Čakovec Da Veleučilište
Metalurški fakultet, Sisak Sisak Da Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Poljoprivredni institut, Osijek Osijek Da  
Pomorski fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Splitu Split Da Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet, Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Split Da Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Fizički odsjek Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet - Geofizički odsjek, Geološki odsjek Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Geografski odsjek Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Kemijski odsjek Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Staroslavenski institut Zagreb Da  
Stomatološki fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišna knjižnica Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna knjižnica u Puli Pula Da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilišna knjižnica u Splitu Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilišni računski centar (Srce) Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku-Rektorat Osijek Da Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula Da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Sjever Koprivnica Da Sveučilište Sjever
Sveučilište u Dubrovniku Dubrovnik Da  
Sveučilište u Zagrebu - Rektorat Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci - Rektorat Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Slavonskom Brodu Slavonski Brod Da Sveučilište u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Splitu - Rektorat Split Da Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Zadru Zadar Da Sveučilište u Zadru
Šumarski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Tehnički fakultet - Rijeka Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Tehničko veleučilište u Zagrebu Zagreb Da  
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka Da Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu Čakovec Da Sveučilište u Zagrebu
Umjetnička akademija, Split Split Da Sveučilište u Splitu
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Da Veleučilište
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru Vukovar Da Veleučilište
Veleučilište u Karlovcu Karlovac Da Veleučilište
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Knin Da Veleučilište
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću Gospić Da Veleučilište
Veleučilište u Požegi Požega Da Veleučilište
Veleučilište u Rijeci Rijeka Da Veleučilište
Veleučilište u Šibeniku Šibenik Da Veleučilište
Veterinarski fakultet, Zagreb Zagreb Da Sveučilište u Zagrebu
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Virovitica Da  
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Križevci Da  
Zdravstveno veleučilište, Zagreb Zagreb Da  
Znanstvena knjižnica Zadar Zadar Da