MyAcademicID

 

Oznaka projekta:      2018-EU-IA-0036 No INEA/CEF/ICT/A2018/1633245
Trajanje projekta:     1.1.2019. - 31.12.2020.
Broj partnera:           13
Izvor financiranja:    Connecting Europe Facility

 
 
 
 

Cilj projekta

Cilj projekta MyAcademicID je kreiranje europskog studentskog identifikatora (ESI) koji će omogućiti sigurnu i nesmetanu razmjenu podataka između visokih učilišta u Europi povezivanjem sustava akademskih elektroničkih identiteta sa sustavima eIDAS i eduGAIN.

O projektu

Projekt MyAcademicID provodi 13 partnera iz zemalja EU pod vodstvom koordinatora European University Foundation (EUF). Digitalizacijom programa Erasmus+ infrastruktura i standardi Erasmus Without Paper (EWP) postaju obvezni od 2021. godine stoga će uspostavljanje jedinstvenog eID-a za studente omogućiti nesmetanu i pouzdanu razmjenu podataka o studentima između visokih učilišta. S više od 5000 visokoškolskih ustanova s Erasmus+ poveljom o visokom obrazovanju, a time i više od 300 000 studenata godišnje koji ostvaruju mobilnost u okviru Erasmus+ programa, velik je broj budućih korisnika elektroničkih usluga koje će projekt omogućiti. Povezivanje sustava akademskih elektroničkih identiteta sa sustavima eIDAS i eduGAIN će omogućiti studentima pristupanje elektroničkim uslugama koristeći svoj jedinstveni nacionalni eID. Koristit će ga za identifikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama poput Online Learning Agreement, Erasmus Dashboard, Erasmus+ Mobile App, PhD Hub platforma i ostalim povezanim uslugama. Kako se elektroničke usluge razvijaju i postaju povezanije, jedinstvena studentska eID shema za visoko obrazovanje otvorit će vrata beskrajnim mogućnostima u Europi i šire: od online registracije studenata u mobilnosti na prihvatnoj instituciji i pristupa online resursima, pronalaska i prijenosa akademskih zapisa, potvrda i diploma do pronalaženja smještaja za studente u mobilnosti, otvaranja bankovnog računa i pristupa Wi-Fi-u ili ostvarivanja studentskih popusta u muzejima, javnom prijevozu itd. Srce će u okviru projekta sudjelovati u aktivnostima povezivanja Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr sa sustavima eIDAS i eduGAIN. Također, Srce će organizirati nacionalnu radionicu na kojoj će predstaviti rezultate projekta. Sustav AAI@EduHr produkcijski je povezan sa sustavima eduGAIN i NIAS (nacionalni eIDAS čvor) te ga je moguće prilagoditi da po potrebi isporučuje i ESI za studente. ESI je za studente u RH moguće definirati zahvaljujući postojanju Informacijskoga sustava studentskih prava (ISSP) u kojem su studenti jednoznačno identificirani posebnim identifikatorom pod nazivom JMBAG — jedinstveni matični broj akademskoga građana. Srce će u projektu demonstrirati mogućnost da se kao ESI koristi postojeći jedinstveni matični broj akademskog građanina – JMBAG.

Financiranje i trajanje projekta

Projekt MyAcademicID financiran je iz EU programa Connecting Europe Facility. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine te je produljen do 31. prosinca 2020. godine, a Srce će sudjelovati u završnih 9 mjeseci provedbe projekta.

PARTNERI

European University Foundation (EUF)

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Géant Association (GEANT)

Vetenskapsrådet - Swedish Research Council (SRC)

Humboldt-Universität zu Berlin (UBER)

University of Malaga (UMA)

Réseau national de communications électroniques pour la technologie, l'enseignement et la recherche (RENATER)

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE)

Fondazione ENDISU - Ente Nazionale per il Diritto allo Studio e per I Servizi agli Studenti (ENDISU)

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH)

Deutsches Studentenwerk (DSW)

Educatt - Ente per il Diritto allo studio Universitario dell'Università Cattolica (EDUCATT)

Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d’Information et de Communication de l’état) (DINSIC)