Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. GÉANT Association, NL, Amsterdam
  2. FS d.o.o., Zagreb

Zagreb, 23. 11. 2018.

Prethodno istraživanje tržišta

Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama (1. 2. 2019.)

Prethodno savjetovanje

Postupci u tijeku

Trenutno nema postupaka u tijeku.

Plan nabave 2019.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2019. godinu.

Zagreb, 16. 1. 2019.

pdf.png  Plan nabave 2019. (16. 1. 2019.)

Plan nabave 2018.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2018. godinu.

Zagreb, 19. 1. 2018.

pdf.png  Plan nabave 2018. (19. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena I. (26. 1. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena II. (14. 2. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena III. (18. 4. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena IV. (27. 7. 2018.)
 
pdf.png  Plan nabave 2018. - izmjena V. (29. 11. 2018.)
 

Plan nabave 2017.

Temeljem odredbe članka 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.

Zagreb, 17. 2. 2017.

pdf.png  Plan nabave 2017. (17. 2. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena I. (25. 8. 2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena II. (12. 9 .2017.)
 
pdf.png  Plan nabave 2017. - izmjena III. (11. 10. 2017.)
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem odredbe članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi

pdf.png  Registar ugovora 2017 (28. 12. 2017.)

Temeljem odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-OUSRH) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

pdf.png  Registar ugovora 2015 (31. 12. 2015.)
pdf.png  Registar ugovora 2016 (30. 12. 2016.)
 

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra