Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. FS d.o.o., Zagreb
  2. ROYAL SUN j.d.o.o., Zagreb
  3. CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb
  4. Exto Innovo j.d.o.o., Zagreb
  5. DORMITORIJ d.o.o., Zagreb
  6. EDEN organisation, Milton Keynes, UK

Zagreb, 25. 11. 2019.

Prethodno istraživanje tržišta

Trenutno se ne provodi prethodno istraživanje tržišta.

Prethodno savjetovanje

Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO (5. 12. 2019.)

Postupci u tijeku

Usluga pripreme i provedbe promidžbe i vidljivosti za projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) (22. 11. 2019.)

Usluga održavanja komponenti vatrozidnog sustava mreže Srca (10. 1. 2020.)

Plan nabave 2020.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2020. godinu.

Zagreb, 31. 12. 2019.

pdf.png  Plan nabave 2020. (31. 12. 2019.)

Plan nabave 2019.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2019. godinu.

Zagreb, 16. 1. 2019.

pdf.png  Plan nabave 2019. (16. 1. 2019.)

pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena I. (11. 3. 2019.)

pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena II. (30. 4. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena III. (8. 5. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena IV. (19. 9. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena V. (10. 10. 2019.)
 
pdf.png  Plan nabave 2019. - izmjena VI. (22. 11. 2019.)

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra