Izvještaj o korištenju resursa za napredno računanje u Srcu za 2023. godinu

Izvještaj prikazuje pokazatelje o korištenju superračunala Supek te računalnih klastera Padobran i Isabella. Podaci za Supeka prikupljani su od puštanja u rad 20. travnja 2023. godine,a za Padobran od 3.listopada 2023. godine Podaci za klaster Isabella prikupljani su za cijelu 2023. godinu. Iskorištenost daje informacije o korištenju raspoloživih jezgara superračunala Supek te klastera Padobran i Isabella, i to na način da su prikazani kao udio stvarne iskorištenosti u maksimalnoj teorijskoj iskorištenosti koja podrazumijeva sve dostupne jezgre 365 dana u godini odnosno od trenutka puštanja u rad, bez vremena nedostupnosti.

33.023.537

Ukupno CPU sati

331.104

Ukupno GPU sati

535.586

Ukupno poslova

62

Ukupno ustanova

284

Ukupno projekata

596

Ukupno korisnika


Prikaz ustanova koje imaju najviše projekata te s koje ustanove dolazi najviše korisnika. Podaci su prikazani zbrojeno za sve ustanove
*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca


*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca


*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca
Prikaz udjela vremena po ustanovama koje su koristile procesorske ili grafičke jedinice tijekom 2023. godine uzevši u obzir korištenje Supeka, Padobrana i Isabelle
*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca


*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca


*Nazivi ustanova preuzeti iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
**Projekti Sveučilišnog računskog centra - Srce odnose se na radionice u organizaciji Srca
Projekti su podijeljeni u 4 kategorije: Istraživački projekti, Izrada rada, Praktična nastava i Institucijski projekti. Projekti u tim kategorijama analizirani su prema broju korisnika koji ne mora odgovarati ukupnom broju korisnika resursa jer se jedan korisnik može prijaviti na više projekata istovremeno.
*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a i prijavnog obrasca u veljači 2024. godine
Prikaz projekata na temelju njihove zahtjevnosti, koja se prikazuje udjelom vremena računanja po svakom od projekata koji su koristili procesorske (Supek ili Padobran) ili grafičke jedinice (Supek) u 2023. godini
*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a i prijavnog obrasca u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a i prijavnog obrasca u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a i prijavnog obrasca u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a i prijavnog obrasca u veljači 2024. godine
Projekti su podijeljeni u 3 kategorije: Istraživački projekti, Završni rad / Disertacija i Praktična nastava. Projekti u tim kategorijama analizirani su prema broju korisnika koji ne mora odgovarati ukupnom broju korisnika računalnog klastera Isabella jer se jedan korisnik može prijaviti na više projekata istovremeno.
*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca
Prikaz projekata na temelju njihove zahtjevnosti, koja se prikazuje udjelom vremena računanja po svakom od projekata koji su koristili procesorske ili grafičke jedinice klastera Isabella u 2023. godini
*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


Prikaz projekata po udjelu vremena računanja prema izvoru financiranja u 2023. godini. Informacije o izvoru financiranja preuzete su iz CroRIS-a za istraživačke projekte, dok se za ostale kategorije financiranje pripisuje matičnoj ustanovi projekta.
**Izvor financiranja Sveučilišni računski centar - Srce odnosi se na radionice u organizaciji Srca


**Izvor financiranja Sveučilišni računski centar - Srce odnosi se na radionice u organizaciji Srca


**Izvor financiranja Sveučilišni računski centar - Srce odnosi se na radionice u organizaciji Srca


**Izvor financiranja Sveučilišni računski centar - Srce odnosi se na radionice u organizaciji Srca
Prikaz projekata koji su u 2023. godini ostvarili pristup Supeku i Padobranu, a financirala ih je Hrvatska zaklada za znanost. Prikazani su: ukupan broj korisnika i projekata, udio koji su tiprojekti imali u ukupnoj iskorištenosti procesorskih jezgara, grafičkih jedinica te računalna zahtjevnost tih projekata.
*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a u veljači 2024. godine


*Nazivi projekata preuzeti su iz CroRIS-a u veljači 2024. godine
Prikaz projekata po udjelu vremena računanja prema izvoru financiranja u 2023. godini. Informacije o izvoru financiranja preuzete su iz prijavnog obrasca.
Prikaz projekata koje je u 2023. godini financirala Hrvatska zaklada za znanost. Prikazani su: ukupan broj korisnika i projekata, udio koji su tiprojekti imali u ukupnoj iskorištenosti procesorskih jezgara, grafičkih jedinica te računalna zahtjevnost tih projekata.
*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca
1 CPU/GPU godina = 365 CPU/GPU dana, korištenje jedne procesorske jezgre 365 dana