ISSP REST API

ISSP REST API

ISSP REST API je zamišljen kao jedinstvena pristupna točka sustavima ISSP i ISAK. Izabrana je REST API tehnologija kao dugoročno održivo, robusno i skalabilno rješenje.

Uvjeti za pristupanje API-u detaljano opisanuju uvjete za pristupanje, a tehnička dokumentacija daje tehničku dokumentaciju, te primjer konzumiranja ISSP REST API-ija za korisnike.

OPĆE NAPOMENE

Pristup podacima je moguć samo putem resursa na koje MZO korisniku dodjeli pravo pristupa. Sve specifičnosti ili dodatne potrebe korisnik mora dogovoriti s MZO i ishoditi odgovarajuću dozvolu.

POSTUPAK ZA ZAINTERESIRANU PRAVNU OSOBU

Postupak za zainteresiranu pravnu osobu (korisnika) za dobivanje prava na korištenje API-ja sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Korisnik ispunjava zahtjev za pristup ISSP REST API-ju na poveznici ISSP API novi zahtjev .
  2. Korisnik potpisani i ovjereni primjerak zahtjeva dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
  3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi odluku o zahtjevu i obavještava podnositelja zahtjeva.
  4. U slučaju odobrenja zahtjeva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavlja pristupne podatke kontaktnoj osobi navedenoj u zahtjevu.