Dan e-infrastrukture 2013

U Sveučilišnom računskom centru (Srcu) u srijedu 11. prosinca 2013. održan je Dan e- infrastrukture, ove godine posvećen izgradnji znanstveno-istraživačkih infrastruktura.

Sveučilišni računski centar (Srce) od 2009. godine organizira okupljanje korisnika i ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te gospodarstva s ciljem promocije naprednih e-infrastrukturnih komponenti i servisa.

Ovogodišnji program Dana e-infrastrukture bio je posvećen izgradnji znanstveno-istraživačkih infrastruktura. Predstavljeno je šest prijedloga projekata iz područja znanstveno-istraživačke infrastrukture koji se nalaze na indikativnoj listi zalihe infrastrukturnih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno kandidati su za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru strateških ciljeva i prioriteta Operativnog programa za regionalnu konkurentnost za razdoblje 2014. - 2020. Također je održan okrugli stol na kojem su predstavljači projekata raspravljali o konkretnim izazovima pri oblikovanju i prijavi projekata.

Okupljenim korisnicima, održavateljima, partnerima i financijerima sadašnjih e-infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja, uvodno su se obratili dr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca i Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca i voditelj projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO).

U novoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (radna verzija) jedan od ciljeva je izgradnja nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje u europske infrastrukture i povezivanje s njima“, naglasio je u uvodnom izlaganju Ivan Marić. Dodao je „kako novo znanje i s njim povezane inovacije nastaju samo u okružju s odgovarajućom naprednom infrastrukturom.“

U nastavku programa Dana e-infrastrukture predstavili su se projekti:

Održan je vrlo zanimljiv okrugli stol pod nazivom „Izgradnja istraživačkih infrastruktura korištenjem strukturnih fondova i prateći izazovi“ koji je moderirao Ivan Marić, a sudjelovali svi voditelji predstavljenih programa i predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Gabrijela Herceg Sarajlić, načelnica Sektora za međunarodnu suradnju, EU programe i projekte.

Zaključci okruglog stola su da istraživačke infrastrukture igraju ključnu ulogu u unapređenju znanja i tehnologija te posljedično inovacija. One predstavljaju značajan instrument u okupljanju raznolikih dionika u traženju rješenja za mnoge probleme s kojima se današnje društvo suočava.Multidisciplinarnost, suradnja te okrupnjavanje predstavljaju neizostavne elemente u izgradnji istraživačkih infrastruktura.

Sudionici okruglog stola složili su se da je nužno uvesti politiku otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama kako bi znanstvenicima pružili nesmetan pristup resursima za potrebne njihovih istraživanja. Bez naprednih i razvijenih istraživačkih infrastruktura, kojih je sastavni dio i zajednička e-infrastruktura, sustav visokog obrazovanja i znanosti ne može uspješno ostvarivati promjene i svoju ulogu u društvu i gospodarstvu.

  Preuzmite sve prezentacije Dana e-infrastrukture 2013