50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Usluga tima stručnjaka za podršku u provedbi projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a: 

- 79420000-4 Usluge povezane s upravljanjem 

- 79418000-7 Usluge savjetovanja na području javne nabave

- 71541000-2 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

Evidencijski broj: E-VV: 7-01/2018-IM

Broj objave: 2018/S 0F2-0011610
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 4. 5. 2018.

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Troškovnik

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  Pojašnjenje DoN_1

  Izmjena i pojašnjenje dokumentacije o nabavi (13. 6. 2018.)