Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta - Radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama

Temeljem zaprimljenih zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata za produljenjem roka, Srce je odlučilo da se rok objavljen u prvoj obavijesti (Klasa: 406-01/19-702/009, Ur.broj: 3801-7-702-01-19-2) od 1. veljače 2019. godine, produžava za dodatnih 7 dana.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave procijenjene vrijednosti svih troškovničkih stavki popunjavanjem priloženih otvorenih troškovnika sukladno danim zahtjevima na našu mail adresu nabava [at] srce.hr (subject: Za%20nabavu%20ure%C4%91enja%20i%20opremanja%20sjedi%C5%A1ta%20HR-ZOO) s naznakom „Za nabavu radova uređenja i opremanja sjedišta HR-ZOO“ najkasnije do 18.02.2019.

  Obavijest gospodarskim subjektima o prethodnom istraživanju tržišta - produžetak roka istraživanja tržišta

Sveučilišni računski centar Srce sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN broj 120/16), provodi istraživanje tržišta za otvoreni postupak javne nabave radova na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u trajanju od 10 dana.

Istraživanje tržišta provodi se u svrhu informiranja gospodarskih subjekata o pokretanju otvorenog postupka javne nabave radova velike vrijednosti radi što kvalitetnije pripreme dokumentacije o nabavi te informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s ovim postupkom javne nabave. Navedeni postupak istraživanje tržišta provoditi će se na način da dobivene informacije i savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Radi daljnjeg planiranja i izrade dokumentacije o nabavi te priloga molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave procijenjene vrijednosti svih troškovničkih stavki popunjavanjem priloženih otvorenih troškovnika sukladno danim zahtjevima na našu mail adresu nabava [at] srce.hr (subject: Za%20nabavu%20ure%C4%91enja%20i%20opremanja%20sjedi%C5%A1ta%20HR-ZOO) s naznakom „Za nabavu radova uređenja i opremanja sjedišta HR-ZOO“ najkasnije do 11.02.2019.

  Obavijest gospodarskim subjektima o prethodnom istraživanju tržišta