FC SAN preklopnici i SSD diskovna spremišta

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 32571000-6 Komunikacijska infrastruktura

- 30233180-6 Uređaji za pohranjivanje s flash memorijom

 

Evidencijski broj: E-MV: 7-06/2019-DD

Broj objave: 2019/S 0F2-0022344
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 31. 5. 2019.

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  e-ESPD - Ponuditelji i zajednica ponuditelja

  e-ESPD - Gospodarski subjekti na čiju se sposobnost oslanja

  e-ESPD - Podugovaratelji

  Pojašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi_I (10. 6. 2019.)