Obnova kanalizacijskog sustava zgrade Srca

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

 

Evidencijski broj: E-MV: 7-03/2019-MMM

Broj objave: 2019/S 0F2-0029316
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 18. 7. 2019.

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik

  Prilog 2. Izvedbeni  projekt

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  e-ESPD