50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

EGI-Engage

EGI-Engage (Engaging the Research Community towards an Open Science Commons), prijavljen je u sklopu poziva EINFRA-1-2014 novog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (Horizon  2020). Projekt je započeo 1. ožujka 2015. i trajati će  30 mjeseci. EGI-Engage okuplja 43 partnera iz cijele Europe, SAD-a i šest zemalja u azijsko-pacifičkoj regiji. Srce i Institut Ruđer Bošković hrvatski su sudionici u projektu. Svečano javno lansiranje projekta održano je na EGI konferenciji 2015 u Lisabonu (18.-22. svibanja 2015. godine).

U proteklom desetljeću izgrađena je Europska Grid Infrastruktura (EGI) distribuirana računalna i spremišna infrastruktura za potrebe moderne i multidisciplinarne znanosti. Računalni i spremišni resursi EGI-ja razasuti su na više od 350 sjedišta širom svijeta te trenutno opslužuju više od 21.000 znanstvenika. Uspostavljena zahvaljujući europskim i nacionalnim ulaganjima EGI se oslanja na višegodišnje znanje i stručnosti institucija diljem Europe i svijeta. EGI članice većim dijelom čine nacionalne grid infrastrukture, među kojima je i Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) koje je Srce kordinator. Sudjelovanjem u tom projektu nastavlja se povezanost Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor, kao i povezivanje s globalnim infrastrukturama.

Ciljevi projekta EGI-Engage su jačanje postojećih računalnih kapaciteta, proširenje portfelja usluga kao i baze korisnika. Srce će, temeljem višegodišnjeg iskustva u radu sa središnjim infrastrukturnim servisima EGI-ja, svoj doprinos dati u aktivnosti JRA1  e-Infrastructure Commons sudjelovanjem u razvoju zajedničkih elemenata i korisnički usmjerenih usluga. U sklopu projekta biti će uspostavljena i jača suradnja s korisničkim zajednicama kroz mreže od osam centara kompetencija, od kojih je jedan centar kompetencije DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, www.dariah.eu), kojega u ime nekoliko europskih partnera u projektu kordinira Institut Ruđer Bošković.

Izvrsna znanost, prostor za inovacije, zajednička istraživanja i dijeljene ostvarenih rezultata u središtu su europske pozornosti (strategije), a zahvaljujući projektu EGI-Engage bit će dostupna cijeloj europskoj znanstvenoj zajednici, a ne samo pojedinim skupinama.

Više o EGI: www.egi.eu