Obnova režije u dvorani Srca

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 32321200-1 Audiovizualna oprema

 

Evidencijski broj: E-MV: 7-08/2019-DD

Broj objave: 2019/S 0F2-0039492
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 4. 10. 2019.

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik

  Prilog 2. Prijedlog ugovora