Softveri za provjeru autentičnosti

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin i PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.
 

Popis ustanova koje su odabrale softver Turnitin

Upute za korištenje softvera Turnitin

Korisnička podrška za softver Turnitin


Popis ustanova koje su odabrale softver PlagScan

Upute za korištenje softvera PlagScan

Korisnička podrška za softver PlagScan

AKTUALNO

 Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju - upute za nastavnike - 24.03.2020.

 Snimka Webinara za administratore ustanova za softver Turnitin - 30.01.2020.

 Snimka Webinara za administratore ustanova za softver PlagScan - 11.12.2019.

 Glavna tema 78. broja Srce novosti je softver za provjeru autentičnosti - 11.12.2019.