Osobna računala

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 30213100-6 Prenosiva računala

 

Evidencijski broj: E-MV: 7-09/2019-DD

Broj objave: 2019/S 0F2-0041309
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 17. 10. 2019.

Prilozi:

  Dokumentacija_izmjena_I

  Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik

  Prilog 2. Prijedlog ugovora

  e-ESPD obrazac