50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Usluga pripreme i provedbe promidžbe i vidljivosti za projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

CPV oznaka i naziv prema Uredbi Komisije (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a:  

- 79342200-5 Usluge reklamiranja;

- 79952000-2 Usluge organiziranja raznih događanja;

- 79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću;

- 39294100-0 Obavijesni i promotivni proizvodi

Evidencijski broj: E-MV: 7-10/2019-IM

Broj objave: 2019/S 0F2-0046397
Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave: 22. 11. 2019.

Temeljem odredbe članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa predmetnog postupka javne nabave:
1. Deloitte d.o.o., Zagreb
2. PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb
 

Prilozi:

  Dokumentacija

  Prilog 1. Troškovnik

  e-ESPD

  Prilog 3. Prijedlog ugovora

  Prilog 4. Promotivna strategija 2019. – 2023. projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak(HR-ZOO)

  Prilog 5. Akcijski plan promotivne strategije za projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

  Prilog 6. Upute za korisnike sredstava vezane uz mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti