Osnove administracije operacijskog sustava na poslužitelju (Windows Server)

Tečaj obuhvaća instalaciju i konfiguraciju poslužitelja i lokalne pohrane, uređivanje datotečnih i dijeljenih prava, konfiguraciju ispisa, udaljeno upravljanje poslužiteljem, osnove konfiguracije Hyper-V-a, implementaciju i konfiguriranje DNS servisa, instalaciju domenskog kontrolera, upravljanje korisničkim računima i računalima u Active Directoryu, upravljanje pravilima grupe (Group policy) te uređivanje sigurnosnih pravila.

Ishodi učenja:

  • pripremiti i provoditi instalaciju operacijskog sustava Windows Server
  • konfigurirati osnovne poslužiteljske uloge Servera
  • implementirati ulogu Hyper-V i upravljati osnovnim postavkama
  • implementirati i konfigurirati osnovne mrežne servise Servera
  • instalacija i osnove administracije Active Directorya
  • kreirati i upravljati osnovama pravila grupe (Group Policy).

Trajanje: 25 šk. sati.

Način izvođenja: kombinirano (teorijski dio online uz vodstvo mentora, a praktični dio u učionici uz vodstvo predavača).

Preduvjeti:

  • računalo s pristupom Internetu
  • poznavanje tema iz tečaja Administracija operacijskog sustava na korisničkom računalu (Windows 10) (SA1-110)
  • poželjno poznavanje osnova prethodnih inačica Windows Servera (2003, 2008, 2012) i osnovnih pojmova mrežnih servisa (TCP/IP, DNS)
  • pasivna uporaba engleskog jezika (razumijevanje tehničkih članaka i uputa).

 

Materijali za tečaj:

Priručnik za polaznike - praktični dio (PDF, 1 MB)

Priručnik za polaznike - praktični dio (DOCX, 191 KB)