Upute za prijavu

Za prijavu programa obrazovanja Sistemski administrator 1 potrebno je poslati poruku na adresu edu [at] srce.hr.

U prijavi je potrebno navesti ove podatke:

 1. ime i prezime
 2. adresu
 3. broj telefona
 4. adresu e-pošte
 5. navesti odabrano područje programa Sistemski administrator 1 (Windows ili Linux) ili pojedini element (tečaj ili ispit) koji se prijavljuje
 6. status (redovan korisnik, student, djelatnik visokog učilišta ili javnog instituta, nezaposlena osoba)
 7. planirani način plaćanja (jednokratno ili u ratama)
 8. tko plaća troškove (polaznik osobno, druga osoba u ime polaznika ili ustanova).

Ako je potrebno izdavanje ponude (u obliku dokumenta), molimo Vas da navedete i ove dodatne podatke:

 • naziv ustanove
 • adresa ustanove
 • OIB ustanove
 • ime i prezime osobe na koju će biti naslovljena ponuda

 

Napomena: Broj mjesta za pojedino područje je ograničen (12 polaznika po području).