Upute za prijavu

Na osnovne tečajeve Srca (u učionici i online) mogu se prijaviti svi zainteresirani polaznici. U nastavku se nalaze detaljne upute za prijavu na učioničke i online tečajeve te upute za plaćanje učioničkih tečajeva.

Upute za prijavu na tečajeve uz vodstvo predavača

Članovi akademske zajednice

Pohađanje tečajeva za polaznike koji su članovi akademske zajednice prijavljuje se putem sustava za prijavu na tečajeve. Preduvjet za uporabu sustava i ostvarivanje niže cijene tečaja je posjedovanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr

Pravo na dobivanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr imaju svi studenti, nastavnici i djelatnici visokih učilišta te javnih i znanstvenih instituta. Elektronički identitet pojedincu dodjeljuje isključivo matična ustanova, a podaci o osobama koje su na pojedinim ustanovama zadužene za dodjeljivanje elektroničkih identiteta možete pogledati na popisu matičnih ustanova.

Potvrda prijave na tečaj

Nakon primitka prijave za pohađanje tečaja, Srce će polazniku dostaviti potvrdu prijave i rezervacije mjesta na tečaju te upute i sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Plaćanje pohađanja tečaja potrebno je izvršiti do roka navedenog u uputama, a uobičajeni rok za plaćanje je dva radna dana prije početka tečaja.

Građani

Polaznici koji nisu članovi akademske zajednice na tečajeve se mogu samostalno prijavljivati putem sustava za prijavu na tečajeve, no prethodno je potrebno zatražiti otvaranje lokalnog korisničkog računa (putem web-obrasca). Lokalni korisnički račun mogu koristiti polaznici koji ne posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr te polaznici koji posjeduju identitet u sustavu AAI@EduHr, ali izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja (na primjer, djelatnici srednjih škola).

Potvrda prijave na tečaj
Nakon primitka prijave za pohađanje tečaja, Srce će polazniku dostaviti potvrdu prijave i rezervacije mjesta na tečaju te upute i sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Plaćanje pohađanja tečaja potrebno je izvršiti do roka navedenog u uputama, a uobičajeni rok za plaćanje je dva radna dana prije početka tečaja.
Upute za prijavu na online tečajeve namijenjene samostalnom učenju

Članovi akademske zajednice

Članovi akademske zajednice (studenti, nastavnici i djelatnici visokih učilišta te javnih i znanstvenih instituta) u sustav za online tečajeve Srca prijavljuju se odabirom poveznice Prijava putem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prilikom prve prijave, korisnici sustava AAI@EduHr će se automatski registrirati. Za pomoć prilikom prijave putem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, pogledajte video upute.

Građani

Polaznici koji nisu članovi akademske zajednice, u sustav za online tečajeve Srca prijavljuju se na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom dugmeta Prijava putem NIAS-a - ovu mogućnost mogu odabrati korisnici sustava e-Građani, a za pomoć prilikom prijave putem NIAS-a pogledajte video upute
  • odabirom dugmeta Prijava putem lokalnog korisničkog računa - ovu mogućnost mogu odabrati svi korisnici, nakon čega će biti usmjereni na ispunjavanje obrasca za registraciju. Za pomoć prilikom prijave u sustav za e-učenje na ovaj način pogledajte video upute.
Upute za plaćanje tečajeva uz vodstvo predavača

Nakon prijave, polaznicima se elektroničkom poštom šalje potvrda o prijavi na tečaj i upute s podacima za plaćanje.

Račun se izraje na ime fizičke ili pravne osobe koja je stvarno izvršila plaćanje i šalje na adresu stanovanja (ako se radi o fizičkoj osobi) ili sjedišta (ako se radi o pravnoj osobi).

Ako tečaj plaća pravna osoba i potrebna vam je računovodstvena ponuda, molimo da nam to napomenete prilikom prijave.

Uplatu je moguće izvršiti i gotovinom u računovodstvu Srca radnim danom od 9 do 13 sati. Prilikom dolaska u Srce javite se na porti Srca pa će Vas dežurna osoba uputiti do blagajne. Prilikom plaćanja gotovinom u računovodstvu Srca zatražit će vas poziv na broj i svrhu uplate (i vaše osobne podatke) pa molimo da ih imate uz sebe.

Obročno plaćanje niti plaćanje karticama nije moguće.

Kako dobiti dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije u vezi tečajeva možete nam se obratiti elektroničkom poštom na adresu edu@srce.hr, telefonom na broj 01 616 5165 ili osobnim dolaskom na helpdesk Srca.