Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji

Otvoreni pristup logo Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu)

 

Pojam otvoreni obrazovni sadržaji (eng. Open Educational Resources, OER) odnosi se na "poduku, učenje i obrazovne materijale u bilo kojem mediju, digitalnom ili drukčijem, koji se nalaze u javnoj domeni ili su dostupni uz otvorenu licencu koja omogućuje besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju, bez ograničenja ili uz limitirana ograničenja, te da se takvo otvoreno licenciranje utvrđuje unutar postojećih prava s obzirom na intelektualno vlasništvo, koja su već definirana u relevantnim međunarodnim konvencijama te kao takva, poštuje autorstvo svakog rada." (UNESCO, na Forumu o javno dostupnim edukacijskim programima (Forum on Open Courseware) – preuzeto iz prijevoda Pariške deklaracije o otvorenim obrazovnim sadržajima, Novosti Srca, broj 45, Rujan 2012.

Otvoreni obrazovni sadržaji doprinose unaprjeđenju kvalitete obrazovnog procesa i omogućavaju dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.

Otvoreni pristup ubrzava dostupnost i protočnost znanja i informacija svima bez ograničenja na globalnoj razini, te omogućava vidljivost, evaluaciju i unaprjeđenje istraživačkih procesa i rezultata.

Otvoreni obrazovni sadržaji i otvoreni pristup doprinose sveopćoj dostupnosti obrazovanja i njegovoj demokratizaciji te omogućavaju slobodan pristup obrazovnim materijalima, njihovo višestruko korištenje, izmjene i dijeljenje. U svijetu je danas sve više primjera otvorenih obrazovnih sadržaja, a sve više ih je i u Hrvatskoj.

Otvoreni obrazovni sadržaji uključuju cijele tečajeve i kolegije, materijale za učenje, module sadržaja, zbirke, časopise i softver za potporu razvoju, uporabu i ponovnu uporabu sadržaja učenja.

Srce Novosti clanakPreporučujemo članak "Otvoreni pristup i otvoreni obrazovni sadržaji" objavljen u rujnu 2012. godine u Novostima Srca.