OA i OER u svijetu

 

Do sada su u svijetu donesene razne odluke i dokumenti vezani uz OA i OER te održano više skupova i kongresa u svrhu poticanja ovih trendova.


Europska komisija u svojem dokumentu "Towards Better Access to Scientific Information: Boosting the Benefits of Public Investments in Research" (PDF, 49,1 KB) iz 2012. godine ističe važnost dostupnosti znanstvenih informacija u okviru strategije "Europa 2020". Otvoreni pristup informacijama smatra posebno važnim radi ubrzavanja inovacija, poticanja suradnje i izbjegavanja dupliciranja istraživanja, nadogradnje novih na ranija istraživanja te uključivanja javnosti i zainteresiranih pojedinaca u proces istraživanja da bi se postigla što bolja transparentnost u znanstvenom procesu.


Ovdje ključnu ulogu imaju stranice poput Directory of Open Access Journals (DOAJ, Direktorij časopisa otvorenog pristupa), koja sadrži podatke i poveznice na časopise otvorenog pristupa, te Registry of Research Data Repositories (Registar repozitorija istraživačkih podataka) gdje je dostupan registar istraživačkih podataka otvorenog pristupa.


Na Svjetskom kongresu o otvorenim obrazovnim sadržajima 2012. godine donesena je Pariška deklaracija o otvorenim obrazovnim sadržajima (PDF, 91,2 KB) koja donosi niz preporuka vezano uz planiranje, poticanje, stvaranje preduvjeta i okrilja, kao i potporu dijeljenja OER-a. Dostupan je i Hrvatski prijevod Pariške deklaracije (PDF, 5,71 MB).

Primjeri OER-a mogu biti pojedinačni sadržaji i nastavni materijali, ali i cijeli obrazovni programi koji mogu biti namijenjeni i velikom broju polaznika, a izvode se online (eng. massive open online course, MOOC). Takvi programi dostupni su kroz sveučilišne konzorcije kao što su:

U lipnju 2015. godine u Parizu u organizaciji UNESCO-a i ICDE održan je forum pod nazivom The Global High Level Policy Forum kojem je prisustvovalo više od 150 sudionika iz 55 zemalja svijeta. Na forumu je ukazano na još uvijek postojeće nejednakosti u visokom obrazovanju u raznim dijelovima svijeta te se raspravljalo o važnosti otvorenih i prilagodljivih online sustava za učenje koji doprinose širenju znanja, kvaliteti i financijskoj dostupnosti visokog i cjeloživotnog obrazovanja.

Kao rezultat foruma nastao je dokument The Paris Message – Online, Open and Flexible Higher Education for the Future We Want.

The Paris Message poziva državne vlasti, ustanove i pojedince iz područja visokog obrazovanja, a također i studente da se uključe u podršci i promoviranju važnosti visokog i cjeloživotnog obrazovanja s naglaskom na online otvorenim obrazovnim sadržajima.

Na svojoj godišnjoj skupštini u Parizu, 25. studenog 2019., UNESCO je prihvatio Smjernice za otvorene obrazovne sadržaje (DOCX, 26,2 KB). Time se dodatno promovira obrazovanje za sve i daje podrška razvoju i dijeljenju otvorenih obrazovnih sadržaja za učenje i poučavanje što je od koristi za studente, nastavnike, ali i istraživače.

Smjernice UNESCO-a na međunarodnoj razini olakšavaju stvaranje, korištenje i prilagodbu kvalitetnih otvorenih obrazovnih sadržaja. Osim toga, Smjernice ističu važnost donošenja politika koje ne samo da podupiru otvorene obrazovne sadržaje, nego i potiču razvoj održivih modela otvorenih obrazovnih sadržaja.

U Torinu u Italiji pokrenut je pilot projekt Open Educators Factoryweb-alat za samoprocjenu i razvoj vještina namijenjen nastavnicima u visokom obrazovanju s ciljem unaprjeđenja primjene načela otvorenog obrazovanja. Alat je u potpunosti besplatan.

Korisni linkovi

Deklaracije:

Stranice i dokumenti vezani uz OA:

Stranice i dokumenti vezani uz OER: