Plagiranje i softveri za provjeru autentičnosti radova

Srce je provelo analizu komercijalnih softvera za provjeru autentičnosti radova kako bi pomogli ustanovama u sustavu visokog obrazovanja kod odabira takvih softvera, ali i kako bi potakli raspravu na ovu temu.

 Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju_verzija_1_1 (svibanj 2017.)

Pdf  Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju_verzija_1_0 (rujan 2016.)

Onemogućavanje plagiranja, odnosno pitanja etičnost u znanosti i obrazovanju općenito, posljednjih su godina postali izuzetno aktualna tema. Vijeće Europe je, uvidjevši trendove u obrazovanju, 2015. godine uspostavilo pan-europsku platformu za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED) čiji je jedan od ciljeva i zaštita, razvoj i podupiranje akademske čestitosti, s posebnim naglaskom na borbu protiv plagiranja. Posebno je istaknuta važnost akademske čestitosti među obrazovnim institucijama u visokom obrazovanju zbog povećanja broja studenata, ali i rastuće konkurencije među sveučilištima.

Postojanje softvera za provjeru autentičnosti radova važan je element kada je riječ o sustavnom pristupu otkrivanju plagiranja. Softveri za provjeru autentičnosti radova imaju niz prednosti kao što su mogućnost provjere velike količine radova iz repozitorija radova u kratkom vremenskom razdoblju, provjeru razine sličnosti te izradu izvještaja koji mogu poslužiti kao temelj za odlučivanje o originalnosti rada ili potvrda originalnosti rada. Ujedno korištenje ovih softvera na ustanovama doprinosi i rastu svijesti među studentima o etičnosti te studenti obraćaju više pažnje kako pravilno parafrazirati, referencirati i citirati nečiji rad. Pri tome treba naglasiti da je softver samo alat koji koriste nastavnici, istraživači i studenti te ostale odgovorne osobe u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pri analizi i odlučivanju o eventualnom postojanju plagijata.

Izdvajamo

 Iskustva uporabe softvera Turnitin na Sveučilištu Dublin City 

 PlagiarismSearch - softver za osobnu uporabu (besplatna provjera 600 riječi dnevno)

 Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto? - online tečaj

Dodatni materijali

 Webinar "How to promote academic integrity in online education?" - Međunarodni tjedan otvorenog obrazovanja (9. ožujka 2018.)

 Plagiranje i softveri za otkrivanje plagiranja u kontekstu pan-europske platforme za etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju (ETINED) - Dan e-učenja i internetskih servisa Sveučilišta u Zagrebu (14. prosinca 2016.)

 Izvještaj o provedenoj analizi o softverima za plagijarizam - sastanak s predstavnicima za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu (28. rujna 2016.)